ZNALOSTNÍ BÁZE

Koroze

Koroze

Co je to za neviditelné monstrum, které se nebojí ani těch nejtvrdších materiálů? V případě kovů to lze definovat jako elektrochemický proces probíhající mezi povrchem a prostředím, spojený s přírodním jevem změny, během níž kov nabývá chemicky stabilnější formy.

číst více
Božské kovy

Božské kovy

Sdílíte naši vášeň a stejně jako my chcete rozšířit své znalosti o kovových výrobcích? Zveme vás k přečtení zajímavých faktů ze světa kovů.

číst více
Použití titanu v medicíně

Použití titanu v medicíně

Biokompatibilitu lze popsat jako snášenlivost materiálů v biologickém prostředí, dle definice: „schopnost materiálu provádět s vhodnou odpovědí hostitele v konkrétní aplikaci“.

číst více
Tvarování titanových plechů

Tvarování titanových plechů

V posledních letech se snižování hmotnosti konstrukcí stalo prioritou mnoha průmyslových odvětví. Tato otázka je zvláště důležitá pro dopravní průmysl, zejména letecký, protože snižování hmotnosti letadel přímo snižuje spotřebu paliva a tím i emise výfukových plynů a znečištění životního prostředí.

číst více