TITAN

Nabízíme dodávky širokého sortimentu prášků, tyčí, plechů, armatur a dalších produktů z titanu ve všech druzích.

 

Titanové produkty v naší nabídce

Titan

Titan je sedmým nejrozšířenějším kovem v zemské kůře. Je to mimořádně houževnatý, přechodný kov s nízkou hustotou, dobrými mechanickými vlastnostmi, nízkou tepelnou a elektrickou vodivostí. Jeho teplota tání je 1 667,85°C. Chemická značka titanu je Ti, protonové číslo 22. Byl objeven anglickým chemikem Williamem Gregorem v roce 1791. Za svůj název vděčí Titánům řecké mytologie – potomkům matky země Gaii a boha nebe Úrana.

Vlastnosti titanu

Čistý, nelegovaný titan je vhodný pro použití zejména tam, kde je vyžadována zvýšená odolnost proti korozi, například pro výrobu chemického zařízení nebo v těžebním průmyslu.

V závislosti na obsahu intersticiálních prvků, slitina titanu vykazuje dobrou tažnost a obrobitelnost. Tyto vlastnosti, spolu s dobrou odolností proti korozi a odolnosti proti tečení, činí titan velmi populárním materiálem v mnoha aplikacích.

Slitina Ti6Al4V je populární v leteckém a kosmickém průmyslu při výrobě pohonných systémů nebo konstrukčních prvků trupů. Ve sportovním průmyslu je používána k výrobě mj. golfových holí. Medicína využívá titan pro chirurgické implantáty, zdravotnické prostředky a zařízení. K dalším aplikacím patří třeba člunky pro tkalcovské stroje a kvůli odolnosti vůči solankám jsou titan a jeho slitiny často používané jako materiál pro výrobu lodí a jachet.

Ve strojírenství najdou slitiny titanu své využití ve výrobě prvků vystavených vysokým dynamickým zatížením. Mohou být také použity k odlévání tepelných štítů turbín provozovaných při teplotách až 300 °C.

Titan je ve zdravotnictví téměř nenahraditelný. Je považován za nejvíce biokompatibilní kov a jeho nejdůležitějšimi vlastnostmi jsou především biologická inertnost ve vztahu k lidskému tělu a oseointegrace. Je odolný proti korozi způsobené tělními tekutinami. Za schopnost odolat obtížným podmínkám lidského těla vděčí ochranné, oxidované vrstvě, která se přirozeně vytváří v přítomnosti kyslíku v lidském těle. Tato nerozpustná a neproniknutelná vrstva přiléhá ke tkáni a znemožňuje veškeré chemické reakce z prostředí. Mechanické vlastnosti mají nezanedbatelný vliv na použití titanu v klinických aplikacích.

Použití titanu

Titan už nelze považovat za exotický, nákladný nebo těžko získatelný prvek. Jeho použití a aplikace jsou velmi široké a spolu s technologickým vývojem se škála jeho využití stále rozšiřuje.

NÁMOŘNÍ PRŮMYSL

lodní trupy, prvky vodotěsných plavidel

CHEMICKÝ PRŮMYSL

potrubní systémy, nádrže a reaktory

ZBROJNÍ PRŮMYSL

prvky brnění

LETECKÝ PRŮMYSL

pohonné jednotky, prvky trupu

BIOMEDICÍNSKÉ INŽENÝRSTVI

zubní implantáty, ortopedické protézy

Titan, použití a aplikace

Druhy titanu se od sebe liší složením, mechanickými vlastnostmi a řadou aplikací. Titan Grade 1 až 4 jsou druhy komerčně čistého titanu (99,2 %), tvářené jak zastudena, tak zatepla.

TITAN
GRADE 1

Titan Grade 1 dobře se svařuje a mechanicky zpracovává, je využíván jako odlitek k elementům, jejichž výroba vyžaduje největší tvářitelnost

 

TITAN
GRADE 2

Titan Grade 2 činí 70 % prodeje titanu, má velmi široké uplatnění: od medicíny až po chemický průmysl.

 

TITAN
GRADE 3 a 4

Titan Grade 3 a Titan Grade 4 jsou používáný při galvanickém pokovování a eloxování (anodizace).

 

TITAN
GRADE 5

Díky vysoké pevnosti v letectví se používá hlavně Titan Grade 5 (Ti6Al4V). Skládá se z 90 % titanu, 6 % hliníku a 4 % vanadu.

 

TITAN
GRADE 5 ELI (23)

Populární zejména pro zdravotnické aplikace. Tato slitina obsahuje ve srovnání s Grade 5 méně kyslíku, dusíku a uhlíku.

 

TITAN
GRADE 6

Běžně používán pro vojenské aplikace, k tvorbě rámů oken kokpitů, torzních skříní, konektorů a všude tam, kde je vyžadována značná pevnost při vysokých teplotách.

TITAN
GRADE 7

Slitina titan Grade 7 s přídavkem palladia (0,12–0,25%) je používaná především v chemickém průmyslu. Palladium zvyšuje odolnost proti korozi ve srovnání s Grade 2.

TITAN
GRADE 9

Titan Grade 9 je ideální materiál pro rámy kol, elementy paraglidingových křídel a další sportovní výbavu. Snížení obsahu legujících prvků zvyšuje tvařitelnost slitiny. Chemické složení tvoří 90 % titanu, 3 % hliníku a 2,5 % vanadu.

TITAN
GRADE 12

Přídavek niklu a molybdenu zvyšuje korozivzdornost a snižuje náchylnost ke štěrbinové korozi hlavně v chloridovém prostředí. Titan Grade 12 je ideální pro trubkové výměníky tepla a má široké uplatnění v chemickém průmyslu.

SLITINA
Ti-6Al-Nb

Ti-6AI-7Nb je nově vytvořenou slitinou, nahrazující slitinu Ti6Al4V vyvinutou v roce 1977. Doposud používaný cytotoxický vanad byl nahrazen niobem, který nevykazuje žádný vliv na biologickou tkáň.

Proč WOLFTEN?

  • Nabízíme komerčně čistý titan a jeho slitiny.
  • Dodáváme titanové tyče, plechy, trubky, kolena, fitinky, redukce, uzávěry, příruby, odlitky, spojovací prvky a materiály pro svařování titanu.
  • Prodáváme produkty a poloprodukty z titanu a titanových slitin ve všech rozměrech a všech druzích titanu a dle individuálních požadavků zákazníků.
  • Nabízíme dlouhodobou a úzkou spolupráci – pro stálé zákazníky máme vše skladem.
  • Zaručujeme rychlou a efektivní dodavku, včetně malých objednávek. Logistiku řídíme dle metody just in time.
  • Veškeré titanové výrobky v nabídce společnosti WOLFTEN jsou vyrobeny dle standardů ASTM.
  • Dodáváme výrobky certifikované pro různé účely, vč. standardů leteckého průmyslu (AMS), medicínských, vojenských (MIL) standardů a ASME.