OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zásady ochrany osobních údajů

 

Úvod

Soukromí návštěvníků našeho webu je pro nás velmi důležité a vynakládáme veškeré úsilí na jeho ochranu.

Tyto zásady ochrany osobních údajů stanoví pravidla pro používání webové stránky www.wolften.pl (dále jen „webová stránka“), zejména informace o souborech cookies používaných na webové stránce a informace o způsobu a účelu zpracování osobních údajů.

Správce osobních údajů

Vlastníkem webu a správcem osobních údajů je společnost WOLFTEN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (společnost s ručením omezeným) se sídlem v Buforowě ul. 125, 52-131 Wrocław, Polsko, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem ve Wroclawi-Fabryczna, VI hospodářské oddělení Soudního národního rejstříku pod číslem KRS 0000604080, NIP (DIČ) PL8942937188, REGON (IČO) 020722350.

Správce chrání osobní údaje před zveřejněním neoprávněným osobám a proti jejich zpracování v rozporu s platnými zákony.

Soubory cookies

Upozorňujeme, že používáním webu uživatel souhlasí s ukládáním souborů cookies a podobných souborů do svého koncového zařízení (počítač, tablet, telefon) a používáním informací v nich uložených k přizpůsobení obsahu, včetně reklam a individuálních preferencí.

Správce používá cookies pouze k provozování webové stránky, včetně rozpoznávání zařízení uživatele a zobrazení webové stránky způsobem přizpůsobeným individuálním potřebám, jakož i k vytváření anonymních statistik webové stránky a ke zlepšení účinnosti a efektivity používání webové stránky.

Soubory cookies se používají pro následující účely:

  • přizpůsobení obsahu webu preferencím uživatele a optimalizace využívání webových stránek;
  • vytváření a analýza statistik, které pomáhají pochopit, jak je web používán;
  • uložení nastavení stránky uživatelem;
  • odpovědi na otázky položené ve formulářích na webové stránce;
  • pro jakýkoli jiný zákonný účel.

Informace o zpracování osobních údajů

Poskytnutí osobních údajů v kontaktním formuláři na webové stránce je dobrovolné, avšak bez jejich poskytnutí nebude provozovatel schopen dosáhnout účelu, pro který byly osobní údaje poskytnuty.

Dle čl. 13 1 a 2 Nařízení EU č. 216/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 / ES (dále jen „GDPR“) informujeme, že osobní údaje shromážděné prostřednictvím kontaktního formuláře umístěného na webové stránce budou zpracovány za níže uvedených podmínek:

  • Správcem osobních údajů je WOLFTEN Sp. z o.o. se sídlem v Buforowě ul. 125, 52-131 Wrocław, Polsko.
  • Právním základem pro zpracování osobních údajů je čl. 6 doložka 1 a) GDPR, tj. souhlas subjektu údajů se zpracováním osobních údajů pro jeden nebo více konkrétních účelů.
  • Příjemci osobních údajů budou: vlastník / správce webu, jeho zaměstnanci a spolupracovníci. Osobní údaje mohou být také předávány subjektům poskytujícím služby, s nimiž má provozovatel uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů, zejména: subjekty poskytující telekomunikační, náborové, personální, mzdové, účetní či právní služby.
  • Osobní údaje budou uloženy, dokud subjekt údajů nezruší svůj souhlas.
  • Oprávněná osoba má právo přístupu ke svým údajům, jejich opravu, vymazání nebo omezení jejich zpracování, přenosu dat jinému správci a zamítnutí zpracování dat. Kromě toho může oprávněná osoba kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů, přičemž odvolání souhlasu je provedeno, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování, které bylo provedeno na základě souhlasu před jeho zrušením.
  • Za účelem uplatnění práv uvedených v předchozím bodě kontaktujte prosím zplnomocněného zástupce pro ochranu osobních údajů jmenovaného provozovatelem zasláním žádosti: v elektronické podobě na e-mailovou adresu: [email protected]. Zástupce není inspektorem ochrany osobních údajů ve smyslu GDPR.
  • Oprávněná osoba má také právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, když posoudí, že zpracování jejich osobních údajů porušuje ustanovení GDPR.
  • Zpracování osobních údajů není automatizované.

Závěrečná ustanovení

Tyto zásady ochrany osobních údajů se mohou změnit z důvodu technologického vývoje a úprav stávajících norem. Správce se proto zavazuje pravidelně ověřovat politiku tak, aby byla v souladu s předpisy.