POLITIKA KVALITY

Politika kvality WOLFTEN

Politika kvality

Edice VI, Wrocław, 4.05.2020

WOLFTEN Sp. z o.o. je soukromou firmou, která, mimo jiné, působí v leteckém průmyslu jako distributor hutních výrobků a elementů vyrobených z neželezných kovů.

Dlouhodobým cílem naší firmy je zaujmout významné postavení na trhu dodavatelů hutních výrobků a komponentů z neželezných kovů. Proto jsme implementovali systém řízení kvality v souladu s normou EN 9120: 2016. Splnění požadavků klientů a trvalé zlepšování všech činností společnosti jsou naším nejvyšším cílem.

Naši politiku kvality zavádíme především díky:

  • udržování systému řízení kvality v souladu s normami EN 9120: 2016 a ISO 9001: 2015;
  • neustálé snaze o zvýšení spokojenosti zákazníků;
  • udržování nejvyšší úrovně technické a skladové infrastruktury;
  • tvoření týmu ze zkušených profesionálů a neustálému vývoji jejich kvalifikací;
  • podílu všech zaměstnanců na řízení a udržení kvality;
  • distribuci hutních výrobků a součástí z neželezných kovů pomocí sítě kvalifikovaných dodavatelů, aby se neustále zlepšovala kvalita našich výrobků;
  • průběžnému zlepšování procesů v rámci implementovaného systému řízení kvality;
  • systematickému provádění opatření pro zjištění potenciálních přínosů a hrozeb.

Vedení firmy WOLFTEN, které má na zřeteli skutečnost, že vývoj a neustálé zlepšování je základem pro implementaci této strategie, se zavazuje neustále zlepšovat systém řízení kvality a jeho procesy.

Vedení společnosti WOLFTEN, které si je vědomo důsledků nedodržování předpisů, se zavazuje, že bude plnit požadavky stanovené normami a právními předpisy, jakož i požadavky klientů firmy.

Maciej Konys

Předseda představenstva firmy WOLFTEN Sp. z o.o.