MOLYBDEN

Molybdenové produkty v naší nabídce

Molybden

Molybden je přechodným kovem se symbolem Mo a atomovým číslem 42. Jeho jméno pochází z řečtiny a znamená „olovo“, protože za starých časů byly molybdenové rudy omylem brány jako olovnaté rudy. Přestože roční produkce molybdenu na světě dosahuje téměř 130 000 tun, je to jeden z nejméně hojných prvků v zemské kůře.

Až do konce 18. století byl molybden běžně zaměňován s olovem a uhlíkem. Poprvé byl izolován v roce 1781 Peterem Jacobem Hjelmem.

V lidském těle hraje důležitou roli při produkci enzymů absorbujících tuky a uhlohydráty, podporuje proces absorpce železa. Hlavními zdroji molybdenu v potravinách jsou luštěniny, obilná zrna, listová zelenina a mléko, avšak jeho obsah závisí na množství molybdenu v půdě a vodě použité k zavlažování.

Molybden vykazuje extrémní pevnost a odolnost v extrémních teplotách

První použití molybdenu sahá do raných dob 20. století, kdy se objevil jako vlákno v žárovkách kvůli své stabilitě a trvanlivosti při vysokých teplotách. Navzdory pokračujícímu vyřazování žárovek v Evropské unii, molybden je stále používán v osvětlovacím průmyslu, hlavně ve formě podpůrných drátů a vláken v halogenových žárovkách. Halogenové žárovky a výbojky s vysokou intenzitou výboje (HID) pracují v mnohem vyšších teplotách než normální žárovky, proto vyžadují materiály, které jsou odolné a stabilní při extrémních teplotách.

Od jeho prvního použití našli vědci a inženýři další vlastnosti molybdenu, které široce otevřely oblast použití tohoto prvku. K těmto vlastnostem patří:

 • vysoká tepelná vodivost,
 • vysoká elektrická vodivost,
 • nízký koeficient tepelné roztažnosti,
 • tepelná odolnost,
 • vysoká tvrdost,
 • dobrá přilnavost ke sklu, které se používá v lampách a elektronice.

Použití a aplikace:

 • osvětlení,
 • elektrická a elektronická zařízení,
 • lékařské vybavení,
 • zařízení používaná při obrábění a manipulaci s materiálem,
 • vysokoteplotní pece nebo pece s pomocným zařízením,
 • jako materiál pro žárové stříkání,
 • elementy používané v leteckém a kosmickém průmyslu.

Tepelná roztažnost molybdenu je velmi podobná tepelné roztažnosti křemíku, ale molybden vykazuje vysokou elektrickou a tepelnou vodivost, což z něj činí skvělou náhradu v elektronických aplikacích.

Dalším důležitým odvětvím využívajícím molybden je fotovoltaika. Je to důležitý prvek ve výrobě tenkovrstvých fotovoltaických produktů.

Slitiny titan-zirkon-molybden vykazují mnohem vyšší tepelný odpor a lepší mechanické vlastnosti než čistý molybden. Mají také nízkou tepelnou roztažnost a vysokou odolnost proti chemické korozi.

FOTOVOLTAIKA

tenkovrstvé solární panely CIGS

ELEKTRIKA

podpůrné dráty v žárovkách, mřížky v elektronkach

ZDRAVOTNICTVÍ

projekční radiografie

LETECKÝ PRŮMYSL

prvky používané v letectví a kosmickém průmyslu, turbíny a rakety

PRŮMYSL

obráběcí nástroje, vysokoteplotní pece

Molybden, použití a aplikace

Alloy C-22
Alloy C-22 to stop niklowo-chromowo-molibdenowy, który wykazuje się doskonałą odpornością w środowiskach utleniających. Dzięki zawartości wolframu posiada bardzo wysoką odporność na korozję.

Alloy 200/201
Alloy 200 i Alloy 201 to czysty nikiel techniczny o wysokiej plastyczności, dobrej przewodności cieplnej i wyjątkowej odporności na korozję. Alloy 200 i alloy 201 różnią się zawartością żelaza.

Alloy C-276
Alloy C-276 należy do grupy stopów niklowo-chromowo-molibdenowych z dodatkiem wolframu. Charakteryzuje się wysoką odpornością na korozję szczelinową, wżery i korozję naprężeniową w utleniających i redukujących mediach

Alloy 330
Alloy 330 to stop austenityczny niklowo-żelazowo-chromowy charakteryzujący się wyśmienitą odpornością na nawęglanie oraz utlenianie w wysokich temperaturach.

Alloy 400
Alloy 400 należy do grupy stopów niklowo-miedziowych z wysokimi właściwościami wytrzymałościowymi i dobrą odpornością na korozję chemiczną. Materiał cechuje się dobrą wytrzymałością na rozciąganie i twardością.

Alloy 600
Alloy 600 to nieutwardzalny stop niklu, chromu i żelaza. Jest to materiał o wszechstronnym zastosowaniu – sprawdza się w szerokim zakresie temperatur – od ujemnych po sięgające ok. 1050°C.

Alloy 601
Alloy 601 to stop niklu, chromu i żelaza z dodatkiem aluminium. Materiał ten wykorzystuje się do zastosowań wymagających odporności na działanie wysokich temperatur i gazów w atmosferach utleniających.

Alloy 625
Ze względu na jego wyjątkową wytrzymałość na gorąco i na zużycie w połączeniu z dobrą odpornością na utlenianie i nawęglanie Alloy 625 może być stosowany w temperaturach aż do 1000°C.

Alloy 718
Alloy 718 to utwardzany wydzielinowo stop niklu, zawierający niob i molibden. Charakteryzuje się doskonałymi właściwościami wytrzymałościowymi na rozciąganie i wysokie temperatury.

Alloy 800/800h/800ht
Alloy 800 zo stop niklowo-żelazowo-chromowy. Stop 800h i 800ht są jego odmianami z tym, że różnica polega na innej zawartości węgla oraz obróbce cieplnej.