PRŮMYSLOVÁ ODVĚTVÍ

Průmyslová odvětví, kde najdete naše produkty

 

Letecký průmysl

Letecký průmysl

Titan a jeho slitiny se běžně používají v leteckém průmyslu, zejména kvůli jejich mechanické pevnosti, tepelné stabilitě a odolnosti vůči korozi. Používají se k výrobě lopatek motorů, konstrukčních součástí, k zavěšení a mnoha dalších dílů.

Chemický průmysl

Chemický průmysl

Chemický průmysl vyžaduje materiály, které jsou odolné vůči korozi a udržují své mechanické vlastnosti při zvýšených teplotách. Právě proto jsou slitiny niklu, titanu a molybdenu v chemickém sektoru převládajícími materiály.

Petrochemický průmysl

Petrochemický průmysl

Petrochemický průmysl používá materiály, které jsou odolné vůči korozi, udržují své mechanické a chemické vlastnosti při extrémních teplotách a materiály, které by mohly být vystaveny vysokým tlakům.

Zbrojní průmysl

Zbrojní průmysl

Ve vojenském průmyslu, s ohledem na jeho vysokou rozmanitost, se najde uplatnění pro téměř všechny druhy slitin nebo kovů. K nejoblíbenějším patří slitiny obsahující nikl, titan, železo, kobalt, hliník, molybden, wolfram a hořčík.

Energetický průmysl

Energetický průmysl

Nikl a slitiny na bázi niklu jsou spolu s nerezovou ocelí nejoblíbenějšími materiály v energetickém průmyslu. Tyto vlastnosti jsou populární v aplikacích, kde jsou vysoké teploty. Nikl a slitiny niklu se používají k výrobě plynových turbín, tepelných výměníků, prvků generátorů energie…

Zdravotnický průmysl

Zdravotnický průmysl

Titan má díky svým biokompatibilním vlastnostem široké uplatnění ve zdravotnictví. Mezi jeho nejdůležitější vlastnosti patří velká pevnost, odolnost proti korozi způsobené tělesnými tekutinami, bioindiference, vysoká únavová pevnost a oseointegrace. Slitiny titanu se ve zdravotnickém sektoru používají hlavně k výrobě implantátů a protéz.

Stavba lodí a námořní průmysl

Stavba lodí

Mořská voda se používá na palubě pro různé účely, z nichž některé mohou zahrnovat chlazení a topení, zátěž, likvidaci odpadu, hašení požáru a jako zdroj čerstvé vody (díky procesu odsolování) pro sanitární účely…

Klenotnický průmysl

Klenotnický průmysl

Titan je v klenotnickém průmyslu velmi populárním materiálem, hlavně díky odolnosti vůči korozi a poměrně vysoké odolnosti vůči deformacím. Na první pohled se titan podobá platině, je ale mnohem tvrdší a tažnější. Zajímavou vlastností titanu je, že může být eloxován…

Automobilový průmysl

Automobilový průmysl

Titan se díky svému vynikajícímu poměru pevnosti k hmotnosti stává stále populárnějším materiálem používaným v automobilovém průmyslu. Vzhledem k relativně vysoké ceně (ve srovnání s ocelí) se používá spíše v motosportu a v luxusních vozidlech…

Elektronický průmysl

Elektronický průmysl

Elektronický průmysl vznikl ve 20. století a dnes je jedním z největších světových průmyslových odvětví. Všechno to začalo energetickým průmyslem, který vznikl v 19. století, a jeho zrození vedlo k vývoji vynálezů, jako jsou rozhlasové vysílače nebo přijímače a televize.

Sportovní průmysl

Sportovní průmysl

Vynikající pevnost, vysoká odolnost proti korozi a nízký modul pružnosti v tahu (Youngův modul) činí titanové slitiny velmi populárními látkami ve sportovním průmyslu. Existuje mnoho důvodů, pro které je titan…

Hutní průmysl

Hutní průmysl

Z historického hlediska se hutnictví soustředilo na výrobu kovů a slitin – proces, který zahrnuje těžbu kovu z jeho rud a jejich smíchání za účelem výroby slitin. Kov lze získat z rud zahřátím hornin v peci – tento proces se nazývá tavení.