TECHNICKÁ DATA

TITAN

Titan, technická data a vlastnostiTitan v naší nabídce zaujímá čestné místo, prodáváme komerčně čistý titan a jeho slitiny ve formě drátů, tyčí, elektrod, válců, plechů, plochých tyčí, tyčí, šroubů, matic, podložek nebo konektorů. Dle požadavků zákazníka poskytujeme výrobky a polotovary z titanových slitin všech rozměrů a v uvedené kvalitě. Více informací o naší nabídce najdete v sekci titan a jeho slitiny.

Chemické složení
CHEMICKÉ SLOŽENÍ [%]
Třída Fe
(max)
O
(max)
H
(max)
C
(max)
N
(max)
Al V Pd Mo Ni Ti Zbytek
(max)
Grade 1 0.20 0.18 0.015 0.08 0.03 ~99.0 0.40
Grade 2 0.30 0.25 0.015 0.08 0.03 ~99.0 0.40
Grade 4 0.50 0.40 0.015 0.08 0.05 ~99.0 0.40
Grade 5
(Ti6Al4V)
0.30 0.20 0.012 0.08 0.05 5.5-6.75 3.5-4.5 ~90.0 0.40
Grade 7 0.30 0.25 0.015 0.08 0.03 0.12-0.25 ~99.0 0.40
Grade 9 0.25 0.15 0.015 0.08 0.03 2.5-3.5 2.0-3.0 ~94.0 0.40
Grade 12 0.30 0.25 0.015 0.08 0.03 0.2-0.4 0.6-0.9 ~98.0 0.40
Žíravost
KOROZNÍ RYCHLOST TITANU GR1 – GR4
Běžné jméno Media Teplota [°F] Korozní rychlost [mm/rok]
Octová kyselina 5% – 99,7% C2H4O2 255 nula
Chlorid hlinitý 10% AlCl3 220 0.028
Chlorid hlinitý 25% AlCl3 68 0.001
Kyselina boritá 10% H3BO3 vroucí nula
Chloridový plyn (suchý) Cl2 140 velmi výsoka
Chloridový plyn (mokrý) Cl2 z > 1,5% H2O 392 nula
Síran měďnatý 50% CuSO4 vroucí nula
Chlorid železitý 1% – 30% FeCl3 212 nula
Kyselina mravenčí (plyn) 90% CH2O2 212 0.001
Kyselina mravenčí 90% CH2O2 212 3
Kyselina chlorovodíková 1% HCl 100 0.03
Kyselina chlorovodíková 5% HCl 200 6,6
Kyselina chlorovodíková 20% HCl 95 4,19
Chlorid hořečnatý 50% MgCl2 392 0.005
Kyselina dusičná 40% HNO3 212 0.058
Kyselina dusičná 70% HNO3 158 0.04
Kyselina šťavelová 10% H2C2O4 95 0.015
Kyselina fosforečná 5% H3PO4 151 0.005
Kyselina fosforečná 30% H3PO4 140 0.99
Kyselina fosforečná 85% H3PO4 70 0.18
Kyselina sírová 5% H2SO4 70 0.23
Kyselina sírová 25% H2SO4 77 0.72
Kyselina sírová 75% H2SO4 95 1,04
Kyselina sírová 98% H2SO4 392 0.038
Vysokotlaká mořská voda Vysokotlaká mořská voda 690 nula

KOROZNÍ RYCHLOST TITANU GR5
Látka Koncentrace [%] Teplota [°F] Korozní rychlost [mm/rok]
Mořská voda n/a pokojová 0
Kyselina chlorovodíková 2 100 0-0.3
Kyselina chlorovodíková 10 100 0.508-1.02
Kyselina chlorovodíková+5%CrO3 10 150 0-0.005
Kyselina chlorovodíková výpary 100 8.33-1.04
Kyselina dusičná 65 vroucí 0.076-0.13
Kyselina sírová 2 100 0.396-0.549
Hydroxid sodný 25 vroucí 0.046-0.051

Odolnost proti korozi Ti Gr5:

  • octová kyselina – vynikající
  • NaCl – vynikající
  • vlhké prostředí – vynikající
  • mořská voda – vynikající
  • hydroxid sodný – mírná
Fyzikální vlastnosti
VLASTNOSTI
Třída Pevnost v tahu
[N/mm2]
Hranice tvárnosti
0.2% [N/mm2]
Hustota
[g/cm3]
Elongace
[g/cm3]
Měrná tepelná kapacita
[J/g °C]
Hodnota Youngova modulu
[kN/mm2]
Tvrdost [HV]
Grade 1 min. 240 min. 138 4.51 24 520 105 115
Grade 2 min. 345 min. 275 4.51 20 520 105 160-200
Grade 4 min. 550 min. 483 4.51 15 520 105 250
Grade 5
(Ti6Al4V)
min. 895 min. 828 4.43 10 560 110 330-390
Grade 7 min. 345 min. 275 4.51 20 520 103 150
Grade 9 min. 620 min. 483 4.48 15 540 107 260-320
Grade 12 min. 483 min. 345 4.51 18 555 103 170-240
Charakteristika
CHARAKTERISTIKA TITANU

Chemické vlastnosti:

Protonové číslo: 22
Atomová hmotnost: 47,867
Teplota tání: 1668°C
Bod varu: 3287°C
Skupenství při pokojové teplotě: Pevné
Klasifikace: Metal
Perioda: 4
Blok: 4

Fyzické vlastnosti:

Hustota: 4,51 g/cm3
Čistota: CP Gr2 99%
Teplota tání: 1668°C
Bod varu: 3287°C
Tvrdost [HV]: CP Gr2 160-200
Pevnost v tahu: CP Gr2 min. 345MPa
Elongace: CP Gr2 20%
Youngův molud: CP Gr2 105 GPa