SFÉRICKÉ PRÁŠKY
Nabízíme kovové prášky pro 3D tisk: wolframové a molybdenové, sférické niklové prášky a prášky z různých materiálů a slitin.

Sférické prášky pro 3D tisk

CoCrMo (UNS R30075) je kobaltovou slitinou používanou tam, kde je vyžadován materiál s vysokou tvrdostí nebo zvláště otěruvzdorný materiál. Často se používá jako stavební materiál pro implantáty používané při artroplastice kolenního kloubu, kyčelního kloubu nebo v zubní protetice.
Slitiny kobaltu se také úspěšně používají v plynových turbínách.
Alloy 625 je slitinou používanou pro svou vysokou pevnost a odolnost proti korozi. Díky kombinaci slitinových prvků se Alloy 625 vyznačuje vysokou odolností vůči širokému spektru různých korozivních prostředí a účinkům vysokých teplot, jako je oxidace nebo nauhličování. Slitina se používá při konstrukci vrtulí, potrubních systémů letadel, výfukových systémů, voštinových panelů, postřikovačů a prstenů turbín a trubek.
Alloy 718 to stop niklowo-chromowo-żelazo-molibdenowy utwardzany wydzieleniowo. Może być łatwo obrabiany w stanie wyżarzonym. Cehuje się dobrymi właściwościami mechanicznymi w perspektywie krótko- i długoterminowej eksploatacji oraz odpornością na zmęczenie w stanie utwardzonym wydzieleniowo. Dzięki swym właściwościom stop ten jest wykorzystywany do wielu zastosowań, m.in. przy budowie rakiet na paliwa ciekłe.
Ti6Al4V jest stopem alfa-beta używanym tam, gdzie wymagana jest wysoka wytrzymałość materiału – w przemyśle lotnicznym, energetycznym, wydobywczym oraz do budowy platform wiertniczych. Cechuje go świetna biokompatybilność oraz osteointegracja, co jest wykorzystywane przede wszystkim tam, gdzie dochodzi do bezpośredniego kontaktu z tkanką lub kością.
Dodáváme wolframové prášky, které jsou k dispozici dle velikosti, distribuce průměrů částic a objemové hustoty. Produkt je připraven a dodán podle technických požadavků klienta.
Sférické prášky z wolframu jsou populární pro 3D tisk, ale používají se i pro jiné účely – včetně vstřikování kovů (MIM). Wolframové prášky umožňují vyrábět produkty o složité geometrii s velmi vysokou přesností.
Nabízíme molybdenové prášky, dodávané podle technických požadavků klienta. Zaručujeme krátké a flexibilní dodací lhůty, pracujeme se strategií řízení zásob metodou just in time.

Použití sférických kovových prášků

Sférické prášky se nejčastěji používají při 3D tisku a při plastickém vstřikování kovů (metal injection molding). Díky vstřikování se vyrábí homogenní směs s pojivovým materiálem, což umožňuje výrobu prvků s vysokou rozměrovou přesností. Konečný produkt je však ovlivněn jak vlastnostmi slitiny, ze které je prášek vyroben, tak samotným procesem 3D tisku.

Distribuce velikosti zrn a morfologie prášku mají významný vliv na jeho schopnost přesně reprodukovat vytvořené komponenty. Dalšími důležitými faktory jsou: hustota, stlačitelnost, slinovatelnost, chemické složení, tepelné vlastnosti a další.

Jednou z klíčových věcí, pokud jde o 3D tisk s kovovými prášky, je jejich kulovitost. Distribuce velikosti zrn je důležitá, protože umožňuje správné zabalení částic, což má dopad na očekávané mechanické vlastnosti formované součásti.

sférické prášky - kroužky v turbínách
krycí kroužky v turbínách

sférické prášky - trubky ve výměnících teplatrubky ve výměnících tepla

sférické prášky - raketyrakety na kapalná paliva

sférické prášky - letadlové komponentyletadlové komponenty

sférické prášky - prvky hydraulických systémůprvky hydraulických systémů

sférické prášky - endoprotézy kolen
endoprotézy kolen a kyčlí

sférické prášky - zubní protetikazubní protetika

sférické prášky - plynové turbínyplynové turbíny

sférické prášky - vrtulevrtule

sférické prášky - výfukové systémyvýfukové systémy

Sférické prášky – způsob výroby

Atomizace plynem
Proces atomizace plynem spočívá v tavení slitiny ve vakuové peci. Proč vakuum? Protože umožňuje sledování obsahu intersticiálních prvků ve slitině. Pec je umístěna nad rozprašovací komorou tak, aby bylo umožněno přímé vypouštění materiálu do rozprašovače. Potom se volně padající tavenina postříká dusíkem nebo argonem pod vysokým tlakem, což způsobí atomizaci materiálu, jeho krystalizaci ve sférické formě a zároveň jeho ochranu proti oxidaci a kontaminaci. Velikost a distribuci částic lze do jisté míry regulovat změnou množství atomizovaného plynu. V případě reaktivních slitin, jako je Ti6Al4V, existuje obzvláště vysoké riziko kontaminace z okolní atmosféry nebo z tavících kelímků, takže v takových případech je materiál zaváděn do atomizéru ve formě tyče. Tyč je roztavena indukční cívkou bez přítomnosti kelímku.

Plazmová atomizace
Při plazmové atomizaci se tavenina zavádí do atomizační komory ve formě drátu, který se taví plazmovými hořáky a okamžitě se pod vysokým tlakem stříká inertním plynem. Tímto způsobem se získá velmi sférický prášek o vysoké jemnosti (0–200 μm). Variací této metody je použití rotujících elektrod, které místo drátu používají tyče. V tomto případě se rychle rotující tyč roztaví v atomizační komoře pomocí plazmových hořáků v přítomnosti inertního plynu a uvolněné částice krystalizují před dotykem stěn atomizační komory. Tato metoda produkuje ještě jemnější zrna (0–100 μm). Plazmová atomizace se používá při výrobě titanových prášků.