ALLOY 400

Alloy 400

Alloy 400 stop niklowo-miedziowy

Stop niklowo-miedziowy Alloy 400 (miedzionikiel) to stop z wysokimi właściwościami wytrzymałościowymi i dobrą odpornością na korozję chemiczną. Materiał cechuje się dobrą wytrzymałością na rozciąganie i twardością. Jest zatwierdzony do budowy zbiorników ciśnieniowych do temperatury roboczej 425 ℃
Alloy 400 wykazuje dobrą odporność na kwas fluorowodorowy, nieoksydujące rozcieńczone kwasy, zasady i roztwory soli, kwasy organiczne i suche gazy takie jak tlen , chlor, chlorowodór, tlenek siarki i dwutlenek węgla. Odmianą tego stopu jest Alloy K-500. Stop ten nadaje się do utwardzania wydzieleniowego – po utwardzeniu jego właściwości wytrzymałościowe zacznie wzrastają przy właściwie nie zmienionej odporności na korozję.
Odporność na korozję stopu Alloy 400 okazała się szczególnie przydatna w przypadku zastosowań w wodzie morskiej w strefie przybrzeżnej. Alloy 400 cechuje też niska podatność na korozję naprężeniową.

Oznaczenie DIN NiCu30Fe
Numer materiałowy DIN 2.4360
VdTÜV 263
BS 3070/NA13, 3073/NA13, 3074/NA13, 3075/NA13
SAE AMS 4675, AMS 4544, AMS 7233
UNS N04400
DIN 17743, 17750, 17751, 17752, 17753, 17754
ASTM B127, B163, B164, B165, B564
ASME SB127, SB163, SB164, SB165, SB564

ZASTOSOWANIE

  • Offshore – kondensatory, przewody rurowe i kształtki
  • Przemysł chemiczny i petrochemiczny, np. wirówki w zakładzie przetwórczym soli
  • Wyposażenie i części statków, np. zawory, systemy przeciwpożarowe, pompy i wały śrubowe
  • Energetyka – rurociągi, podgrzewacze wody zasilającej wysokiego ciśnienia i chłodnice
  • Krystalizatory w oczyszczalniach ścieków

OBRÓBKA CIEPLNA

  • Wyżarzanie: 800-900 ℃
  • Wyżarzanie odprężające: 550-650 ℃
  • Czas trwania obróbki: uzależniony od grubości półproduktu
  • Chłodzenie: powietrze

SPAWANIE

Do spawania Alloy 400 używa się materiałów dopasowanych pod względem składu chemicznego. Ze względu na skłonność do pękania podczas spawania, materiały spawane powinny być wyżarzone odprężająco przed spawaniem. Należy uważać, aby ilość wprowadzonego ciepła podczas spawania nie była zbyt duża. Podgrzewanie wstępne i obróbka cieplna po spawaniu jest na ogół niepotrzebna.

FORMOWANIE

Alloy 400 można formować na zimno i gorąco. Przy stopniu odkształcenia ≥5% temperatura formowania na gorąco powinna być w przedziale 1000 do 1200°C; w przypadku odkształceń <5% – od 800 do 1000℃. Wyżarzanie odprężające (lub wyżarzanie zupełne) jest konieczne po formowaniu na zimno ze stopniem deformacji >5%, a wyżarzanie zupełne jest konieczne po formowaniu na gorąco. Obróbka cieplna powinna być przeprowadzana w atmosferze wolnej od siarki, lekko redukującej lub neutralnej. Jeśli nie da się zagwarantować braku siarki w procesie obróbki cieplnej, należy przeprowadzać cały proces w atmosferze lekko utleniającej.

Skład chemiczny (% masy)
C Si Mn S
Max. 0,16 0,5 2 0,02
Cu Fe Al Ni
Min. 28 1 63
Max. 34 2,5 0,5

 

Właściwości fizyczne
Temperatura topnienia 1300 – 1350 [°C]
Gęstość* 8830 [kg∙m-3]
Moduł elastyczności* (około) 188 [GPa]
Ciepło właściwe* 430 [J∙kg-1∙K -1]
Przewodność cieplna* 21,5 [W∙m-1∙K -1]
Współczynnik rozszerzalności cieplnej 20 – 95 °C 13,0×10-6 [K -1]
Opór właściwy* 0,48 [Ω∙mm2∙m-1]

* w temperaturze pokojowej

 

Właściwości mechaniczne w temperaturze pokojowej
Forma produktu Blachy
Wyżarzone zmiękczająco Wyżarzone odprężająco
Rp 0,2 min [MPa] 175