ALLOY 400

Alloy 400

Alloy 400 nikl

Alloy 400 patří do skupiny slitin mědi a niklu s vysokou pevností a dobrou odolností proti chemické korozi. Materiál vykazuje dobrou pevnost v tahu a tvrdost. Je schválen pro konstrukci tlakových nádob do provozní teploty 425 °C. Alloy 400 vykazuje dobrou odolnost vůči kyselině fluorovodíkové, neoxidujícím zředěným kyselinám, zásadám a solným roztokům, organickým kyselinám a suchým plynům, jako je kyslík, chlor, chlorovodík, oxid sírový nebo oxid uhličitý. Variantou této slitiny je Alloy K-500. Tato slitina je vhodná pro srážení kalením – po vytvrzení se její pevnostní vlastnosti začnou zvyšovat s prakticky nezměněnou odolností proti korozi. Korozní odolnost Alloy 400 se ukázala jako obzvláště užitečná pro aplikace v mořské vodě. Alloy 400 má také nízkou náchylnost k důlkové korozi.

 

Označení DIN NiCu30Fe
Číslo DIN 2.4360
VdTÜV 263
BS 3070/NA13, 3073/NA13, 3074/NA13, 3075/NA13
SAE AMS 4675, AMS 4544, AMS 7233
UNS N04400
DIN 17743, 17750, 17751, 17752, 17753, 17754
ASTM B127, B163, B164, B165, B564
ASME SB127, SB163, SB164, SB165, SB564

POUŽITÍ

  • offshore – kondenzátory, potrubí a tvarovky
  • chemický a petrochemický průmysl, např. odstředivky pro odsolování vody
  • lodní součásti a díly – ventily, protipožární systémy, čerpadla a vrtulové hřídele
  • energetika – potrubí, vysokotlaké ohřívače vody a chladiče
  • krystalizátory v čistírnách odpadních vod

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ

  • Žíhání: žíhání na odstranění pnutí
  • Doba zpracování: závisí na tloušťce polotovaru
  • Chlazení: vzduchem

SVAŘOVÁNÍ

Ke svařování Alloy 400 se používají materiály s vhodným (odpovídajícím) chemickým složením. Vzhledem k tendenci ke vzniku trhlin během svařování by měly být žíhány pro uvolnění pnutí před svařováním. Dbejte na to, aby množství tepla během svařování nebylo příliš vysoké. Předehřívání a dodatečné tepelné zpracování po svařování jsou obvykle zbytečné.

FORMOVÁNÍ

Alloy 400 lze formovat jak zastudena, tak zatepla. Při stupni deformace ≥ 5 % musí být teplota tváření zatepla v rozmezí od 1 000 do 1 200 °C; v případě deformací 5 % je nutné žíhání na odstranění pnutí (nebo úplné žíhání) a po tváření zatepla je nutné úplné žíhání. Tepelné zpracování by mělo být prováděno v bezsirné, mírně redukční nebo inertní atmosféře. Pokud v procesu tepelného zpracování nelze zaručit nepřítomnost síry, měl by se celý proces provádět v mírně oxidační atmosféře.

Chemické složení (% hmotnosti)
C Si Mn S
Max. 0,16 0,5 2 0,02
Cu Fe Al Ni
Min. 28 1 63
Max. 34 2,5 0,5

 

Fyzikální vlastnosti
Teplota tání 1300 – 1350 [°C]
Hustota* 8830 [kg∙m-3]
Modul pružnosti* (přibližně) 188 [GPa]
Měrné teplo* 430 [J∙kg-1∙K -1]
Tepelná vodivost* 21,5 [W∙m-1∙K -1]
Koeficient tepelné roztažnosti 20 – 95 °C 13,0×10-6 [K -1]
Specifický odpor* 0,48 [Ω∙mm2∙m-1]

* při pokojové teplotě

 

Mechanické vlastnosti při pokojové teplotě
Forma produktu Plechy
Měkké žíhání Žíhání na odstranění pnutí
Rp 0,2 min [MPa] 175