ALLOY 600

Czym jest Alloy 600

Alloy 600 nikiel

Alloy 600 to nieutwardzalny stop niklu, chromu i żelaza do stosowania w wysokich temperaturach. Alloy 600 jest materiałem na tyle wszechstronnym, że sprawdza się w temperaturach od ujemnych do ok. 1050°C. Zawartość chromu sprawia, że materiał z powodzeniem można stosować w warunkach utleniających. Dzięki wysokiej zawartości niklu zapewnia odporność w warunkach redukujących.

Stop wykazuje również znakomite własności – także w wysokich temperaturach – na gazy zawierające amoniak, jak również sprawdza się w procesach azotowania i atmosferach nawęglających.

Jego wysoka wytrzymałość i odporność na utlenianie w wysokich temperaturach, odporność na korozję i łatwość obróbki sprawiła, że stał się popularnym materiałem do budowy pieców do obróbki cieplnej metali.

Nadaje się do zastosowania w instalacjach, w których występuje wodorotlenek sodu, kwas mrówkowy, kwas octowy i kwasy tłuszczowe. Alloy 600 można stosować w instalacjach suchych gazów (takich jak chlorek wodoru) do temperatury 550 °C. Alloy 600 bywa stosowany również w elektrotechnice.

Oznaczenie DIN NiCr15Fe
Numer materiałowy DIN 2.4816
VdTÜV 305
BS 3072/NA14, 3073/NA14, 3074/NA14,3075/NA14, 3076/NA14
SAE AMS 5540, AMS 5580, AMS 5665
UNS N06600
DIN 17742, 17750, 17751, 17752, 17753, 17754
ASTM B163, B166, B167, B168, B564
ASME SB163, SB166, SB167, SB168, SB564

ZASTOSOWANIE

 • Instalacje hydrokrakingu
 • Instalacje nawęglania
 • Piece do azotowania
 • Urządzenia do produkcji węglowodorów chlorowanych oraz fluorowanych
 • Zakłady produkcyjne zasad
 • Reaktory i wymienniki ciepła w instalacjach do produkcji chlorków winylu
 • Rury do krakingu EDC
 • Rury do wytwarzania pary w technologii jądrowej

OBRÓBKA CIEPLNA

 • Wyżarzanie: 920 – 1000 ℃
 • Wyżarzanie odprężające: 1080 – 1150 ℃
 • Chłodzenie: powietrze, gaz obojętny lub woda

SPAWANIE

Do spawania Alloy 600 używa się materiałów dopasowanych pod względem składu chemicznego. Materiały spawane powinny być w stanie wyżarzonym, odtłuszczone i wolne od zanieczyszczeń. Wtórna obróbka cieplna jest na ogół niepotrzebna.
 • Elektrody: AWS A5.11 ENiCrFe-3
 • Drut: AWS A5.14 ER NiCrFe-3

FORMOWANIE

Alloy 600 nadaje się do formowania zarówno na zimno jak i gorąco. Jego odkształcalność na zimno jest zbliżona do stali nierdzewnych austenitycznych. Przy dużych odkształceniach na zimno konieczne jest podzielenie prac na etapy pośrednie pomiędzy którymi materiał zostaje ponownie wyżarzony. Przy stopniach odkształcenia ≥5% w procesach walcowania, gięcia, tłoczenia i kucia temperatura formowania na gorąco wynosi od 1030 do 1230 °C. Przy stopniu odkształcenia poniżej 5% zakres temperatury wynosi od 900 do 1230 °C dla wszystkich procesów. Wszystkie formowane elementy powinny przed podgrzaniem być wolne od oleju, tłuszczu, zanieczyszczeń zawierających siarkę. Cały proces powinien przebiegać w atmosferze wolnej od zanieczyszczeń siarką. Alloy 600 jest łatwy w obróbce mechanicznej.
Skład chemiczny (% masy)
C Cr Cu Fe Mn Si
Min. 14,00 6,00
Max. 0,08 17,00 0,50 10,00 1,00 0,50
Ti P Al S Ni
Min. Bal.
Max. 0,30 0,015 0,30 0,015 Bal.
Właściwości fizyczne
Temperatura topnienia 1370 – 1425 [°C]
Gęstość* 8450 [kg∙m-3]
Moduł elastyczności* (około) 206 [GPa]
Ciepło właściwe* 460 [J∙kg-1∙K -1]
Przewodność cieplna* 14,8 [W∙m-1∙K -1]
Współczynnik rozszerzalności cieplnej 20 – 95 °C 13,3×10-6 [K -1]
Opór właściwy* 1,03 [Ω∙mm2∙m-1]
* w temperaturze pokojowej
Właściwości mechaniczne w temperaturze pokojowej
Stan Rp 0,2 min [MPa] Rm [MPa] A min [%]
Wyżarzany 200 550 – 750 30
Przesycany 180 500 – 700 35
Właściwości mechaniczne w podwyższonej temperaturze
Stan dostawy Temperatura
100°C 200°C 300°C 400°C 450°C
Rp 0,2 min [MPa] Wyżarzany zmiękczająco 180 165 155 150 145
Rm [MPa] 520 500 485 480 475
Rp 0,2 min [MPa] Przesycany 170 160 150 150 145
Rm [MPa] 480 460 445 440 435