ALLOY 600

Alloy 600

Alloy 600 nikl

Alloy 600 je nevytvrzenou slitinou niklu, chromu a železa, která se používá při vysokých teplotách. Alloy 600 je univerzální – vydrží teploty v rozmezí od záporných do cca 1 050 °C. Díky obsahu chromu je materiál vhodný pro použití za oxidačních podmínek a zároveň díky vysokému obsahu niklu je odolný vůči redukčnímu prostředí.

Slitina Alloy 600 vykazuje vynikající vlastnosti – i při vysokých teplotách – pro plyny obsahující čpavek (amoniak), jakož i pro procesy nitridace a v nauhličovacím prostředí. Vysoká pevnost a odolnost proti oxidaci při vysokých teplotách, odolnost proti korozi a snadnost zpracování z ní dělá oblíbený materiál pro konstrukci pecí pro tepelné zpracování kovů. Slitina je vhodná pro použití v procesech s použitím hydroxidu sodného, kyseliny mravenčí, kyseliny octové a mastných kyselin. Slitinu Alloy 600 lze použít v instalacích na suchý plyn (jako je chlorovodík) do teplot až 550 °C. Slitina Alloy 600 se používá také v elektrotechnice.

Označení DIN NiCr15Fe
Číslo DIN 2.4816
VdTÜV 305
BS 3072/NA14, 3073/NA14, 3074/NA14,3075/NA14, 3076/NA14
SAE AMS 5540, AMS 5580, AMS 5665
UNS N06600
DIN 17742, 17750, 17751, 17752, 17753, 17754
ASTM B163, B166, B167, B168, B564
ASME SB163, SB166, SB167, SB168, SB564

POUŽITÍ

  • hydrokrakování
  • nauhličování
  • nitridační pece
  • zařízení na výrobu chlorovaných a fluorovaných uhlovodíků
  • závody pro výrobu zásad
  • reaktory a výměníky tepla v zařízeních na výrobu vinylchloridu
  • potrubí pro výrobu páry v jaderné technologii

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ

  • Žíhání: žíhání na odstranění pnutí
  • Chlazení: vzduchem, inertním plynem nebo vodou

SVAŘOVÁNÍ

Ke svařování Alloy 600 se používají materiály s vhodným (odpovídajícím) chemickým složením. Svařované materiály by měly být žíhány, odmaštěny a zbaveny nečistot. Předehřívání a dodatečné tepelné zpracování po svařování jsou obvykle zbytečné.

FORMOVÁNÍ

Alloy 600 lze formovat jak zastudena, tak zatepla. Jeho tvářitelnost zastudena je podobná jako u austenitických nerezových ocelí. Při velkých deformacích zastudena je nutné rozdělit práci na mezistupně, mezi nimiž se materiál znovu žíhá.
Se stupněm deformace větším než 5 % při válcování, ohýbání, lisování a kování je teplota tváření zatepla 1 030 až 1 230 °C. Se stupněm deformace menším než 5 % je teplotní rozsah pro všechny procesy 900 až 1 230 °C. Všechny elementy by měly být před zahřátím očištěny od oleje, mastnoty a jiných nečistot obsahujících síru. Celý proces by měl probíhat v bezsirné atmosféře. Mechanické zpracování Alloy 600 je snadné.

Chemické složení (% hmotnosti)
C Cr Cu Fe Mn Si
Min. 14,00 6,00
Max. 0,08 17,00 0,50 10,00 1,00 0,50
Ti P Al S Ni
Min. Bal.
Max. 0,30 0,015 0,30 0,015 Bal.
Fyzikální vlastnosti
Teplota tání 1370 – 1425 [°C]
Hustota* 8450 [kg∙m-3]
Modul pružnosti* (přibližně) 206 [GPa]
Měrné teplo* 460 [J∙kg-1∙K -1]
Tepelná vodivost* 14,8 [W∙m-1∙K -1]
Koeficient tepelné roztažnosti 20 – 95 °C 13,3×10-6 [K -1]
Specifický odpor* 1,03 [Ω∙mm2∙m-1]

* při pokojové teplotě

Mechanické vlastnosti při pokojové teplotě
Stav Rp 0,2 min [MPa] Rm [MPa] A min [%]
Žíháný 200 550 – 750 30
Přesycený 180 500 – 700 35
Mechanické vlastnosti při zvýšené teplotě
Stav Teplota
100°C 200°C 300°C 400°C 450°C
Rp 0,2 min [MPa] Žíháný na odstranění pnutí 180 165 155 150 145
Rm [MPa] 520 500 485 480 475
Rp 0,2 min [MPa] Přesycený 170 160 150 150 145
Rm [MPa] 480 460 445 440 435