ALLOY 601

Czym jest Alloy 601

Alloy 601 nikiel

Alloy 601 to stop niklu, chromu i żelaza z dodatkiem aluminium. W warunkach utleniających, w wysokich temperaturach, dzięki wysokiej zawartości chromu i dodatkowo aluminium na powierzchni materiału tworzy się gęsto osadzona warstwa tlenku.

Stop można wykorzystywać do dowolnych zastosowań wymagających odporności na agresywne działanie wysokich temperatur i gazów w atmosferach utleniających. Alloy 601 cechuje się doskonałą wytrzymałością w wysokich temperaturach pracy nawet do 1150 °C.

 
Oznaczenie DIN NiCr23Fe
Numer materiałowy DIN 2.4851
VdTÜV
SAE AMS 5715, AMS 5870
UNS N06601
DIN 17742, 17750, 17751, 17752, 17753, 17754
ASTM B166, B168

ZASTOSOWANIE

  • Podzespoły do urządzeń do obróbki cieplnej, takie jak taśmy produkcyjne, rolki pieca, elementy palników
  • Uchwyty do rur przegrzewaczy pary
  • Elementy systemów przenośników popiołu
  • Podgrzewacze powietrza stosowanego do wytwarzania polietylenu
  • Komponenty do silników diesla

OBRÓBKA CIEPLNA

  • Wyżarzanie: 920 – 1000 ℃
  • Wyżarzanie odprężające: 1100 – 1190 ℃
  • Chłodzenie: wymuszone powietrzem, wymuszone gazem obojętnym lub wodą Alloy 601 należy szybko schłodzić w temperaturach pomiędzy 540°C a 760°C

SPAWANIE

Do spawania Alloy 601 używa się materiałów dopasowanych pod względem składu chemicznego. Materiały spawane powinny być w stanie wyżarzonym, odtłuszczone i wolne od zanieczyszczeń. Wtórna obróbka cieplna jest na ogół niepotrzebna. Przy spawaniu wielościegowym, tlenki muszą zostać całkowicie usunięte z warstwy pośredniej poprzez szlifowanie lub starcie szczotkami stalowymi.
  • Elektrody: AWS A5.11 ENiCrFe-11
  • Drut: AWS A5.14 ER NiCrFe-3

FORMOWANIE

Alloy 601 można formować zarówno na zimno jak i na gorąco. Jego odkształcalność na zimno jest zbliżona do stali austenitycznych. Należy jednak brać pod uwagę wysoką wytrzymałość stopu. Przy dużych odkształceniach na zimno konieczne jest podzielenie prac na etapy pośrednie pomiędzy którymi materiał zostaje ponownie wyżarzony. Odpowiednimi narzędziami do formowania tego stopu są narzędzia ze stali narzędziowych o dużej zawartości węgla lub chromu i żeliwo. Formowanie na gorąco przeprowadza się w temperaturach pomiędzy 900 a 1200°C. Wszystkie formowane elementy powinny przed podgrzaniem być wolne od oleju, tłuszczu, zanieczyszczeń zawierających siarkę. Cały proces powinien przebiegać w atmosferze wolnej od zanieczyszczeń siarką, obojętnej lub lekko redukującej. Należy podjąć szczególne środki ostrożności tak by atmosfera podczas obróbki nie zmieniała się z redukującej do utleniającej. Materiał ten może być obrabiany z zastosowaniem konwencjonalnych procesów. Najlepszym do tych celów jest materiał w stanie wyżarzonym.
Skład chemiczny (% masy)
  Al B C Cr Cu
Min. 1,0 21
Max. 1,7 0,006 0,1 25 0,5
  Fe Mn Si Ti Ni
Min. 58
Max. 18 1,0 0,5 0,05 63
 
Właściwości fizyczne
Temperatura topnienia 1300 – 1370 [°C]
Gęstość* 8100 [kg∙m-3]
Moduł elastyczności* (około) 206 [GPa]
Ciepło właściwe* 450 [J∙kg-1∙K -1]
Przewodność cieplna* 16,3 [W∙m-1∙K -1]
Współczynnik rozszerzalności cieplnej 20 – 95 °C 13,75×10-6 [K -1]
Opór właściwy* 1,22 [Ω∙mm2∙m-1]
* w temperaturze pokojowej    
Właściwości mechaniczne w temperaturze pokojowej
Forma produktu Blachy
Stan Przesycany
Rp 0,2 min [MPa] 205
Rm [MPa] 550
A min [%] 30
   
Odporność na pełzanie dla blach przesyconych (wartości minimalne)
  Temperatura
540°C 650°C 730°C 870°C 980°C 1100°C
Rm/10 000 [MPa] 300 150 48 17 8 4,4
Rm/10 000 [MPa] 220 120 34 10 4,8 2,6