ALLOY 601

Alloy 601

Alloy 601 nikl

Alloy 601 je slitinou niklu, chromu a železa s přídavkem hliníku. Za oxidačních podmínek při vysokých teplotách se díky vysokému obsahu chromu a navíc hliníku vytváří na povrchu materiálu hustá vrstva oxidu. Slitinu lze použít pro jakoukoli aplikaci vyžadující odolnost proti agresivním účinkům vysokých teplot a plynů v oxidační atmosféře. Slitina Alloy 601 má vynikající vlastnosti při vysokých teplotách až do 1 150 °C.

 
Označení DIN NiCr23Fe
Číslo DIN 2.4851
VdTÜV
SAE AMS 5715, AMS 5870
UNS N06601
DIN 17742, 17750, 17751, 17752, 17753, 17754
ASTM B166, B168

POUŽITÍ

  • elementy zařízení pro tepelné zpracování, jako jsou pece, válce a komponenty hořáků
  • držáky trubek přehřívače páry
  • ohřívače vzduchu pro výrobu polyethylenu
  • prvky vznětových (dieselových) motorů

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ

  • Žíhání: žíhání na odstranění pnutí
  • Chlazení: nucené vzduchem, nucené inertním plynem nebo vodou
  • Slitina Alloy 601 musí být rychle ochlazena na 540°C až 760°C.

SVAŘOVÁNÍ

Ke svařování Alloy 601 se používají materiály s vhodným (odpovídajícím) chemickým složením. Svařované materiály by měly být žíhané, odmaštěné a zbavené nečistot. Dodatečné tepelné zpracování není obecně nutné. Při stehovém svařování musí být oxidy zcela odstraněny z mezivrstvy broušením nebo třením ocelovým kartáčem.

FORMOVÁNÍ

Slitinu Alloy 601 lze tvarovat jak zastudena, tak zatepla. Její tvářitelnost zastudena je obdobná austenitickým ocelím, měla by se však vzít v úvahu její vysoká pevnost. Při velkých deformacích zastudena je nutné rozdělit práci na mezistupně, mezi nimiž je materiál znovu žíhán. Vhodnými nástroji pro tváření této slitiny jsou nástroje z vysoce uhlíkových nebo chromových nástrojových ocelí a litiny. Tváření zatepla se provádí při teplotách mezi 900 a 1 200 °C. Všechny formované materiály by měly být před zahřátím očištěny od oleje, mastnoty, uhlíku, zbytků obsahujících síru a jiných nečistot. Celý proces by měl probíhat v atmosféře bez sirných nečistot, inertní nebo mírně redukující. Měla by být přijata zvláštní opatření, aby se zajistilo, že se pracovní atmosféra nezmění z redukční na oxidující. Materiál lze zpracovat běžnými postupy, pro tento účel je nejvhodnější žíhaný materiál.

Chemické složení (% hmotnosti)
  Al B C Cr Cu
Min. 1,0 21
Max. 1,7 0,006 0,1 25 0,5
  Fe Mn Si Ti Ni
Min. 58
Max. 18 1,0 0,5 0,05 63

 

Fyzikální vlastnosti
Teplota tání 1300 – 1370 [°C]
Hustota* 8100 [kg∙m-3]
Modul pružnosti* (přibližně) 206 [GPa]
Měrné teplo* 450 [J∙kg-1∙K -1]
Tepelná vodivost* 16,3 [W∙m-1∙K -1]
Koeficient tepelné roztažnosti 20 – 95 °C 13,75×10-6 [K -1]
Specifický odpor* 1,22 [Ω∙mm2∙m-1]

* při pokojové teplotě

 

 

Mechanické vlastnosti při pokojové teplotě
Forma produktu Plechy
Stav Přesycený
Rp 0,2 min [MPa] 205
Rm [MPa] 550
A min [%] 30

 

 

Odolnost proti tečení u přesycených plechů (minimálné hodnoty)
  Teplota
540°C 650°C 730°C 870°C 980°C 1100°C
Rm/10 000 [MPa] 300 150 48 17 8 4,4
Rm/10 000 [MPa] 220 120 34 10 4,8 2,6