ALLOY 625

Alloy 625

Alloy 625, stop niklowo-chromowy

To stop niklowo-chromowy z molibdenem, który zachowuje odporność na korozję nawet w podwyższonych temperaturach. Jego wysoka zawartość niklu, chromu i molibdenu powoduje, że stop ten charakteryzuje się dobrą odpornością na korozję – taką jak wżery i korozję szczelinową w środowisku chlorków.

– Klasa 1 – materiał wyżarzony
– Klasa 2 – materiał przesycany

Ze względu na jego wyjątkową wytrzymałość na gorąco i na zużycie w połączeniu z dobrą odpornością na utlenianie i nawęglanie Alloy 625 może być stosowany w temperaturach aż do 1000°C. Do zastosowań w temperaturach powyżej 600°C wybrany powinien zostać materiał w stanie przesyconym. W zakresie temperatur od ok. 650°C do 850°C stop ten staje się dość kruchy – powinno być to brane pod uwagę w fazie projektu konstrukcji / urządzenia.

Oznaczenie DIN NiCr22Mo9Nb
Numer materiałowy DIN 2.4856
VdTÜV 499
BS 3072/NA21, 3074/NA21, 3076/NA21
SAE AMS 5599, AMS 5666, AMS 5837
UNS N06625
DIN 17744, 17750, 17751, 17752, 17753
ASTM B443, B444, B446, B704, B705
ASME SB443, SB444, SB446, SB704, SB705

ZASTOSOWANIE

  • Urządzenia do produkcji lub przetwarzania kwasu siarkowego, fosforowego, azotowego, fluorowodorowego i solnego, a także kwasów organicznych i alkalicznych
  • Systemy oczyszczania spalin
  • Instalacje do przetwarzania ropy naftowej i gazu ziemnego

OBRÓBKA CIEPLNA

  • Wyżarzanie odprężające: 600 – 810 ℃
  • Wyżarzanie: 900* – 1050 ℃
  • Przesycanie: 1093 – 1200 ℃
  • Chłodzenie: wymuszone powietrzem, wymuszone gazem obojętnym, lub wodą

* Minimalna temperatura

SPAWANIE

Do spawania Alloy 625 używa się materiałów dopasowanych pod względem składu chemicznego. Materiały spawane powinny być w stanie wyżarzonym, odtłuszczone i wolne od zanieczyszczeń. Wtórna obróbka cieplna jest na ogół niepotrzebna.

  • Elektrody: AWS A5.11 ENiCrMo-3
  • Drut: AWS A5.14 ER NiCrMo-3

FORMOWANIE

Stop niklowo-chromowy Alloy 625 nadaje się do formowania zarówno na zimno jak i na gorąco. Przy stopniu odkształcenia powyżej 15%, zaleca się wyżarzanie zmiękczające, po którym powinno się przeprowadzić hartowanie w wodzie, w celu uzyskania optymalnej odporności na korozję. Formowanie na gorąco prowadzi się w temperaturze pomiędzy 900 i 1175 ̊C. Wszystkie formowane elementy powinny przed podgrzaniem być wolne od oleju, tłuszczu, zanieczyszczeń zawierających siarkę. Cały proces powinien przebiegać w atmosferze wolnej od zanieczyszczeń siarką, obojętnej lub lekko utleniającej.

Skład chemiczny (% masy)
Al C Co Cr Fe Mn
Min. 21,0
Max. 0,4 0,03 1 23,0 5,0 0,5
Mo Mb/Ta Si Ti Ni
Min. 8,0 3,2 Bal.
Max. 10,0 3,8 0,4 0,4 Bal.
Właściwości fizyczne
Temperatura topnienia 1290 – 1350 [°C]
Gęstość* 8440 [kg∙m-3]
Moduł elastyczności* (około) 205 [GPa]
Ciepło właściwe* 410 [J∙kg-1∙K -1]
Przewodność cieplna* 9,8 [W∙m-1∙K -1]
Współczynnik rozszerzalności cieplnej 20 – 95 °C 12,8×10-6 [K -1]
Opór właściwy* 1,3 [Ω∙mm2∙m-1]

* w temperaturze pokojowej

Właściwości mechaniczne w temperaturze pokojowej
Stan Wyżarzany Przesycany
Dla prętów do ⌀102 mm od ⌀102 mm do ⌀254 mm Wszystkie wymiary
Rp 0,2 min [MPa] 410 345 275
Rm [MPa] 825 755 690
A min [%] 30 25 30
Właściwości mechaniczne w podwyższonej temperaturze
Dla prętów Temperatura
pokojowa 100°C 200°C 300°C 400°C
Zimnowalcowanych
Wyżarzanych
Rp 0,2 min [MPa] 380 350 320 300 380
Zimnowalcowanych
Wyżarzanych
Rm min [MPa] 760 740 700 685 670