ALLOY 625

Alloy 625

Alloy 625 nikl

Jedná se o slitinu nikl-chrom-molybden, která udržuje svoji odolnost proti korozi i při zvýšených teplotách. Vysoký obsah niklu, chromu a molybdenu dává této slitině dobrou odolnost proti důlkové korozi a štěrbinové korozi v chloridovém prostředí.

  • Třída 1 – žíhaný materiál
  • Třída 2 – přesycený materiál

Díky své výjimečné odolnosti proti horkému prostředí a opotřebení v kombinaci s dobrou odolností proti oxidaci a nauhličování lze slitinu Alloy 625 použít při teplotách do 1 000 °C. Pro aplikace při teplotách nad 600 °C by měl být zvolen přesycený materiál. V teplotním rozsahu od přibližně
650 °C do 850 °C se tato slitina stává velmi křehkou, což je třeba vzít v úvahu ve fázi návrhu konstrukce/zařízení.

Označení DIN NiCr22Mo9Nb
Číslo DIN 2.4856
VdTÜV 499
BS 3072/NA21, 3074/NA21, 3076/NA21
SAE AMS 5599, AMS 5666, AMS 5837
UNS N06625
DIN 17744, 17750, 17751, 17752, 17753
ASTM B443, B444, B446, B704, B705
ASME SB443, SB444, SB446, SB704, SB705

POUŽITÍ

  • zařízení pro výrobu nebo zpracování kyseliny sírové, fosforečné, dusičné, fluorovodíkové a chlorovodíkové, jakož i organických a alkalických kyselin
  • systémy očišťování výfukových plynů
  • zařízení na zpracování ropy a zemního plynu

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ

  • Žíhání: žíhání na odstranění pnutí
  • Chlazení: nucené vzduchem, nucené inertním plynem nebo vodou
  • Minimální teplota

SVAŘOVÁNÍ

Ke svařování Alloy 625 se používají materiály s vhodným (odpovídajícím) chemickým složením. Svařované materiály by měly být žíhány, odmaštěny a zbaveny nečistot. Dodatečné tepelné zpracování není obecně nutné.

FORMOVÁNÍ

Slitina Alloy 625 je vhodná pro tváření zastudena i zatepla. V případě stupně deformace více než
15 % se doporučuje měkké žíhání a následně vodní kalení pro optimální odolnost proti korozi. Tváření zatepla se provádí při teplotě mezi 900 a 1 175 °C. Všechny lisované díly by před zahřátím neměly obsahovat olej, mastnotu a nečistoty obsahující síru. Celý proces by měl probíhat bez kontaminace sírou, v inertní nebo mírně oxidující atmosféře.

Chemické složení (% hmotnosti)
Al C Co Cr Fe Mn
Min. 21,0
Max. 0,4 0,03 1 23,0 5,0 0,5
Mo Mb/Ta Si Ti Ni
Min. 8,0 3,2 Bal.
Max. 10,0 3,8 0,4 0,4 Bal.
Fyzikální vlastnosti
Teplota tání 1290 – 1350 [°C]
Hustota* 8440 [kg∙m-3]
Modul pružnosti* (přibližně) 205 [GPa]
Měrné teplo* 410 [J∙kg-1∙K -1]
Tepelná vodivost* 9,8 [W∙m-1∙K -1]
Koeficient tepelné roztažnosti 20 – 95 °C 12,8×10-6 [K -1]
Specifický odpor* 1,3 [Ω∙mm2∙m-1]

* při pokojové teplotě

Mechanické vlastnosti při pokojové teplotě
Stav Žíhaný Přesycený
Tyč do ⌀102 mm od ⌀102 mm do ⌀254 mm Všechny rozměry
Rp 0,2 min [MPa] 410 345 275
Rm [MPa] 825 755 690
A min [%] 30 25 30
Mechanické vlastnosti při zvýšené teplotě
Tyče Teplota
pokojová 100°C 200°C 300°C 400°C
Válcované za studena
Žíhané
Rp 0,2 min [MPa] 380 350 320 300 380
Válcované za studena
Žíhané
Rm min [MPa] 760 740 700 685 670