ALLOY C-276

Alloy C-276

Alloy C-276 nikiel

Alloy C-276 należy do grupy stopów niklowo-chromowo-molibdenowych z dodatkiem wolframu. Charakteryzuje się wysoką odpornością na korozję szczelinową, wżery i korozję naprężeniową w utleniających i redukujących mediach. Materiał wykazuje dobrą odporność na działanie roztworów zawierających chlorek żelaza (III), chlorek miedzi (II) i gorące kwasy, np. kwas siarkowy, kwas azotowy, kwas fosforowy, kwas mrówkowy i kwas octowy. Wykazuje on dobrą odporność na chlor gazowy mokry, podchloryn sodu i roztwory ditlenku chloru.

Oznaczenie DIN NiMo16Cr15W
Numer materiałowy DIN 2.4819
VdTÜV 400
UNS N10276
DIN 17744, 17750, 17751, 17752
ASTM B574, B575, B619, B622, B626
ASME SB574, SB575, SB619, SB622, SB626

ZASTOSOWANIE

  • Elementy konstrukcyjne w spalarniach odpadów i zakładach odsiarczania gazów, np. dysze wlotowe gazów, tłumiki, wykładziny kominowe
  • Przy produkcji ropy i gazu ziemnego, np. systemy pompowe w kontakcie z kwaśnym gazem, rury ssące, kształtki i sondy
  • Przemysł chemiczny, np. wymienniki ciepła, armatura, miksery, rury okładzinowe w strefach mokrych i suchych
  • Przemysł celulozowo-papierniczy, np. dysze wtryskowe chloru, podkładki wybielaczy i rurociągi

OBRÓBKA CIEPLNA

  • Wyżarzanie: 1080 – 1135°C *
  • Chłodzenie: woda, sprężone powietrze lub gaz obojętny

* Inne temperatury możliwe w zależności od procesu produkcyjnego lub specyfikacji

SPAWANIE

Do spawania Alloy C-276 używa się materiałów dopasowanych pod względem składu chemicznego. Materiały spawane powinny być w stanie wyżarzonym, odtłuszczone i wolne
od zanieczyszczeń. Wtórna obróbka cieplna po spawaniu jest na ogół niepotrzebna. By zachować optymalną odporność na korozję, należy do minimum ograniczyć ilość wprowadzonego ciepła podczas spawania.

  • Elektrody: AWS A5.11 ENiCrMo-4
  • Drut: AWS A5.14 ERNiCrMo-4

FORMOWANIE

Alloy C-276 można formować zarówno na zimno jak i na gorąco. Temperatura formowania na gorąco jest pomiędzy 950°C a 1230°C. Mogą być stosowane wszystkie standardowe techniki formowania. Materiał ma tendencję do utwardzenia się podczas obróbki. Po formowaniu na gorąco oraz po formowaniu na zimno ze stopniem deformacji większym niż >15% materiał należy ponownie wyżarzyć.

Skład chemiczny (% masy)
C Si Mn P S Co
Max. 0,010 0,08 1,0 0,025 0,01 2,5
Cr Fe Mo V W Ni
Min. 14,5 4,0 15,0 3,0 Bal.
Max. 16,5 7,0 17,0 0,35 4,5 Bal.

 

Właściwości fizyczne
Temperatura topnienia 1323 – 1371 [°C]
Gęstość* 8890 [kg∙m-3]
Moduł elastyczności* (około) 205 [GPa]
Ciepło właściwe* 427 [J∙kg-1∙K -1]
Przewodność cieplna* 9,2 [W∙m-1∙K -1]
Współczynnik rozszerzalności cieplnej 20 – 95 °C 11,2×10-6 [K -1]
Opór właściwy* 1,3 [Ω∙mm2∙m-1]

* w temperaturze pokojowej

 

 

 

Właściwości mechaniczne w temperaturze pokojowej
Forma produktu Blachy o grubości ≤5 mm Pręty / odkuwki ≤ Φ90 mm
Blachy o grubości od 5 do 20 mm
Rp 0,2 min [MPa] 310 280
Rm [MPa] 750 – 1000 700 – 950
A min [%] 30 25

 

 

 

Właściwości mechaniczne w podwyższonej temperaturze
Dla prętów Temperatura
100°C 200°C 300°C 400°C
Blachy o grubości ≤5 mm Rp 0,2 min [MPa] 280 240 220 195
Pręty / odkuwki ≤ Φ90 mm
Blachy o grubości od 5 do 20 mm
Rp 0,2 min [MPa] 255 225 200 170