ALLOY C-276

Alloy C-276

Alloy C-276 nikl

Slitina Alloy C-276 patří do skupiny slitin nikl-chrom-molybden s přídavkem wolframu. Vyznačuje se vysokou odolností proti štěrbinové a důlkové korozi a praskání korozí napětím v oxidačních a redukčních médiích. Materiál vykazuje dobrou odolnost vůči roztokům obsahujícím chlorid železitý, chlorid měďnatý a horké kyseliny, jako jsou kyselina sírová, dusičná, fosforečná, mravenčí a octová. Vykazuje dobrou odolnost vůči mokrému plynnému chloru, chlornanu sodnému a chlordioxidu.

Označení DIN NiMo16Cr15W
Číslo DIN 2.4819
VdTÜV 400
UNS N10276
DIN 17744, 17750, 17751, 17752
ASTM B574, B575, B619, B622, B626
ASME SB574, SB575, SB619, SB622, SB626

POUŽITÍ

  • konstrukce v zařízeních na spalování odpadu a v zařízeních na odsiřování plynu, např. přívodní trysky plynu, tlumiče hluku a komínové vložky
  • při výrobě ropy a zemního plynu, např. čerpací systémy ve styku s kyselým plynem, sací potrubí, armatury a sondy
  • chemický průmysl, např. výměníky tepla, armatury, směšovače a pláště ve vlhkých a suchých oblastech
  • průmysl papíru a celulózy, např. trysky pro vstřikování chloru či bělící podložky a potrubí

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ

  • Žíhání: 1 080–1 135 °C*
  • Chlazení: vodou, inertním plynem nebo stlačeným vzduchem

* Jiné teploty jsou možné v závislosti na výrobním procesu nebo specifikaci

SVAŘOVÁNÍ

Ke svařování Alloy C-276 se používají materiály s vhodným (odpovídajícím) chemickým složení. Svařované materiály by měly být žíhány, odmaštěny a zbaveny nečistot. Dodatečné tepelné zpracování není obecně nutné. Pro zachování optimální odolnosti proti korozi by měl být během svařování udržován minimální přívod tepla.

FORMOVÁNÍ

Slitina Alloy C-276 je vhodná pro tváření zastudena i zatepla. Teplota tváření zatepla je mezi
950 °C a 1 230 °C. Lze použít všechny standardní techniky tváření. Materiál má během zpracování tendenci tvrdnout a musí být žíhán po tváření jak zatepla, tak zastudena s deformací větší než 15 %.

Chemické složení (% hmotnosti)
C Si Mn P S Co
Max. 0,010 0,08 1,0 0,025 0,01 2,5
Cr Fe Mo V W Ni
Min. 14,5 4,0 15,0 3,0 Bal.
Max. 16,5 7,0 17,0 0,35 4,5 Bal.

 

Fyzikální vlastnosti
Teplota tání 1323 – 1371 [°C]
Hustota* 8890 [kg∙m-3]
Modul pružnosti* (přibližně) 205 [GPa]
Měrné teplo* 427 [J∙kg-1∙K -1]
Tepelná vodivost* 9,2 [W∙m-1∙K -1]
Koeficient tepelné roztažnosti 20 – 95 °C 11,2×10-6 [K -1]
Specifický odpor* 1,3 [Ω∙mm2∙m-1]

* při pokojové teplotě

 

 

 

Mechanické vlastnosti při pokojové teplotě
Forma produktu Plechy o tloušťce ≤5 mm Tyče / výkovky ≤ Φ90 mm
Plechy o tloušťce 5 až 20 mm
Rp 0,2 min [MPa] 310 280
Rm [MPa] 750 – 1000 700 – 950
A min [%] 30 25

 

 

 

Mechanické vlastnosti při zvýšené teplotě
Tyče Teplota
100°C 200°C 300°C 400°C
Plechy o tloušťce ≤5 mm Rp 0,2 min [MPa] 280 240 220 195
Tyče / výkovky ≤ Φ90 mm
Plechy o tloušťce 5 až 20 mm
Rp 0,2 min [MPa] 255 225 200 170