BRANŻE

PRŮMYSLOVÁ ODVĚTVÍ

Przemysł energetyczny

Nikiel oraz stopy na bazie niklu są jednym z najczęściej wykorzystywanych materiałów w branży energetycznej, w szczególności tam, gdzie panują wysokie temperatury. Wykonuje się z nich turbiny gazowe, kotły, wymienniki ciepła, elementy generatorów oraz reaktorów jądrowych. Już od lat sześćdziesiątych XX w. nikiel był powszechnie używany jako składnik baterii niklowo-kadmowych, które obecnie są zastępowane bateriami NiMH (powszechnie stosowane w samochodach elektrycznych).

W energetyce wolfram jest stosowany głównie jako składnik węglika wolframu, stali stopowych oraz superstopów na bazie niklu. Wolfram wykorzystywany jest również w aplikacjach gdzie wykorzystuje się jego znakomite właściwości mechaniczne w wysokich temperaturach. Stosowany jest do produkcji styczników w instalacjach wysokiego napięcia oraz jako materiał na wymienniki ciepła w układach elektronicznych.

Molibden w przemyśle energetycznym zastosowanie znajduje przede wszystkim jako dodatek stopowy do stali węglowych oraz nierdzewnych. Ze względu na bardzo dobrą odporność korozyjną ze stopów na bazie molibdenu wykonuje się rury wiertnicze oraz elementy biorące udział w procesie rektyfikacji ropy naftowej a konkretnie przy odsiarczaniu.

 

Wolften, branża energetyczna