Proszek sferyczny Ti6Al4V

Proszek sferyczny Ti6Al4VTi6Al4V (UNS R56400 / 3.7165) jest stopem alfa-beta używanym tam, gdzie wymagana jest wysoka wytrzymałość materiału – w przemyśle lotniczym, energetycznym, wydobywczym oraz do budowy platform wiertniczych.
Cechuje go świetna biokompatybilność oraz osteointegracja, co jest wykorzystywane przede wszystkim tam, gdzie dochodzi do bezpośredniego kontaktu z tkanką lub kością.
Dodatkowo, wykorzystuje się go do budowy struktur i powierzchni komponentów do samolotów, systemów hydraulicznych oraz silników lotniczych. Inne przykłady zastosowania to: budowa łodzi podwodnych, wały napędowe i śruby napędowe statków, olinowanie lub inne komponenty wystawione na środowiska korozyjne.
Skład chemiczny (% masy)
C Mn Sn V Cu Fe Mo
Min. 3,5
Max. 0,1 0,1 0,1 4,5 0,1 0,3 0,1
Zr N Al O H Inne Ti
Min. 5,5 Bal.
Max. 0,1 0,04 6,75 0,012 0,012 0,2 Bal.

 

Właściwości fizyczne
Wielkość ziarna 0 – 53 μm 53 – 105 μm
Budowa sferyczna sferyczna
Rozkład wielkości ziarna D10: 17 μm D10: 57 μm
D50: 35 μm D50: 72 μm
D90: 60 μm D90: 108 μm
Kąt tarcia wewnętrznego ≤ 40 °
Sferyczność ziarna Φ ≥ 0,95
Gęstość nasypowa 2,53 g/cm3 2,56 g/cm3

 

Proszek sferyczny Ti6Al4V, różnorodność cząstek