Sférický prášek Ti6Al4V

Sférický prášek Ti6Al4VTi6Al4V je slitinou alfa-beta, která se používá tam, kde je vyžadována vysoká pevnost materiálu – v leteckém, energetickém, těžebním a ropném průmyslu. Vyznačuje se vynikající biokompatibilitou a oseointegrací, které se využívají především tam, kde dochází k přímému kontaktu s tkání nebo kostí. Dále se používá ke stavbě konstrukcí a povrchů leteckých komponentů, hydraulických systémů a leteckých motorů. Další příklady použití jsou: stavba ponorky, lodní vrtulové hřídele a vrtule, takeláž nebo jiné součásti vystavené koroznímu prostředí.
Chemické složení (% hmotnosti)
C Mn Sn V Cu Fe Mo
Min. 3,5
Max. 0,1 0,1 0,1 4,5 0,1 0,3 0,1
Zr N Al O H Inne Ti
Min. 5,5 Bal.
Max. 0,1 0,04 6,75 0,012 0,012 0,2 Bal.
 
Fyzikální vlastnosti
Velikost částic 0 – 53 μm 53 – 105 μm
Tvar částic sférický sférický
Rozmanitost velikosti částic D10: 17 μm D10: 57 μm
D50: 35 μm D50: 72 μm
D90: 60 μm D90: 108 μm
Úhel tření ≤ 40 °
Kulovitost zrna Φ ≥ 0,95
Sypná hustota 2,53 g/cm3 2,56 g/cm3