TYTAN GRADE 5

Tytan grade 5

Atom tytanu

Tytan Grade 5 jest wszechstronnie wykorzystywanym dwufazowym stopem tytanu alfa-beta. Zawiera korzystną równowagę właściwości: wysoką wytrzymałość na rozciąganie, dobrą wytrzymałość zmęczeniową oraz średnią kruchość. Swoje dobre właściwości zachowuje w temperaturach do 350°C (660°F). Większość właściwości zawdzięcza swojej mikrostrukturze, którą określa historia termomechaniczna stopu. Stop ten można utwardzać w odcinkach o 10-calowej grubości oraz w różny sposób spawać, pod warunkiem zachowania czystości powierzchni łączonych. W przypadku większości metod spawania, wymagane jest spawanie w środowisku próżniowym lub gazów obojętnych. Stop jest odporny na korozję w środowisku wody morskiej.

Oferowany jest w kilkunastu wariantach, do których można zaliczyć: ELI (Grade 23), który jest wariantem wykorzystywanym w warunkach, gdzie wymagana jest odporność na pękanie; wariant 0.1Ru ELI (Grade 29), który jest odpowiedni w przypadkach wymagających zwiększonej odporności na korozję. Stop tytanu Grade 5 wykorzystywany jest jako materiał budulcowy samolotów, komponentów silników odrzutowych i rakietowych, do budowy zbiorników ciśnieniowych, klamr i zatrzasków, implantów protetycznych, osłon studni geotermalnych, części samochodowych, sprzętu sportowego oraz innych. Oferowany jest w najbardziej popularnych formach takich jak sztabki, pręty, druty, arkusze oraz blachy.

 

Oferowane produkty z tytanu Grade 5: