CHEMICKÝ PRŮMYSL

Chemický průmysl - nikl, titan, molybden a tantal

Chemický průmysl

 

Chemický průmysl vyžaduje materiály, které jsou odolné vůči korozi a udržují své mechanické vlastnosti při zvýšených teplotách. Právě proto jsou slitiny niklu, titanu a molybdenu v chemickém sektoru převládajícími materiály. Molybden se používá pro tepelné štíty a prvky tepelných výměníků, zatímco slitiny mědi a niklu jsou, díky své vysoké odolnosti vůči korozi, vhodným materiálem k výrobě součástí potrubí, prvků tepelných výměníků a kondenzátorů. Plechy a desky vyrobené z těchto slitin se používají k výrobě detailů čerpadel a míchadel.

Tantal a jeho slitiny jsou vhodným materiálem pro vybavení a výrobní procesy v chemickém průmyslu. Tantalové tyče se používají jako součásti ventilů nebo jiných prvků hydraulických obvodů. Šrouby, matice, podložky, hřebíky, svorky a další upevňovací prvky jsou také vyrobeny z tantalu.

Společnost WOLFTEN dodává výrobky vyhovující normám ASME týkajících se materiálů vystavených vysokotlakým prostředím.

Chemický průmysl vyžaduje materiály, které jsou odolné vůči korozi
Tantal je vhodným materiálem pro výrobní procesy v chemickém průmyslu
Tantalové tyče se používají jako součásti ventilů nebo jiných prvků hydraulických obvodů

Produkty společnosti WOLFTEN slouží napříč nejrůznějších průmyslových odvětví

LETECKÝ PRŮMYSL

ZBROJNÍ PRŮMYSL

STAVBA LODÍ

ELEKTRICKÝ PRŮMYSL

CHEMICKÝ PRŮMYSL

ENERGETICKÝ PRŮMYSL

KLENOTNICKÝ PRŮMYSL

SPORTOVNÍ PRŮMYSL

PETROCHEMICKÝ PRŮMYSL

ZDRAVOTNICKÝ PRŮMYSL

AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL

HUTNÍ PRŮMYSL