TITAN GRADE 2

Titan grade 2

Titan

Titan Grade 2

Titan Grade 2(3.7035 / UNS R50400) je králem průmyslových aplikací díky své rozmanité použitelnosti a široké dostupnosti. Sdílí mnoho stejných kvalit s Grade 1, ale do určité míry je silnější. Obě třídy jsou stejně imunní vůči korozi.

TiGr2 vykazuje dobrou svařitelnost a pevnost a vyznačuje se nízkou měrnou hmotností při příznivých mechanických vlastnostech, jako je tažnost a tvářitelnost.

Vykazuje vynikající tvářitelnost zastudena a vysokou odolnost proti korozi vůči redukčním a oxidačním médiím a solnému roztoku. Je vynikající v nepřetržitém provozu, kde teploty dosahují až 425 °C (800 °F) stejně jako v přerušovaných pracovních podmínkách, kde teploty dosahují
až 540 °C (1 000 °F). Lze jej svařovat, zpracovávat zastudena a zatepla a také odlévat.

Z Grade 2 se vyrábí tyče, plechy, trubky a je primární volbou jako stavební materiál pro podmořské potrubí, reaktory nebo výměníky tepla používané v petrochemii, těžbě (plyn a ropa), výrobě energie nebo telekomunikačním průmyslu.

Díky své vynikající biokompatibilitě nachází Grade 2 mnoho aplikací a použití v lékařském oboru, zejména pokud je vyžadován přímý kontakt s tkání nebo kostí.

Titan Grade 2 – Chemické složení

Fe O N C H
% max % max % max % max % max
0,20 0,18 0,03 0,08 0,015

 

Titan Grade 2 – Fyzikální vlastnosti

Pevnost v tahu
[N/mm2]
min. 240
Mez kluzu
0.2% [N/mm2]
min. 275
Hustota
[g/cm3]
4,51
Elongace
[g/cm3]
24
Měrné teplo
[J/g °C]
520
Youngův modul
[kN/mm2]
105
Tvrdost
[HV]
115

 

Tepelné zpracování
Měkké žíhání 600°C – 700°C
Žíhání na odstranění pnutí 450°C – 600°C

Vzhledem k tendenci titanu k oxidaci, která způsobuje jeho zvýšenou křehkost, vyžaduje tepelné zpracování titanu atmosféru ochranného plynu nebo vakuum.