ALLOY 800H

Czym jest Alloy 800H

Alloy 800h nikiel stop 800h

Alloy 800H to odmiana stopu Alloy 800. Różnica polega na ograniczonej zawartości węgla i obróbce cieplnej – materiał jest przesycany. Powoduje to zoptymalizowane właściwości pełzania w wysokiej temperaturze. Poza dobrymi właściwościami mechanicznymi w wysokich temperaturach stop oferuje również dobrą odporność na utlenianie i nawęglanie do temp. ok. 1000°C. Wskutek zawartości niklu ok. 30%, w stopie nie powstają wytrącenia fazy sigma (twardej i bogatej w chrom fazy międzymetalicznej powodującej spadek udarności i odporności na korozję stali pod wpływem wygrzewania w zakresie od 650°C do 900°C ).

W określonych zakresach temperatur stop wykazuje również dobrą odporność na korozję w roztworach zawierających siarkę.

Oznaczenie DIN C10NiCRAlTi32-21 1)
Numer materiałowy DIN 1.4876 1)
VdTÜV 434
UNS N08810 (800H)
ASTM B163, B366, B407, B408, B409, B514/515, B564
ASME SB163, SB407, SB408, SB409, SB514, SB564

1) inne oznaczenia / numery materiałowe są możliwe w zależności od producenta lub specyfikacji

STOP 800h, ZASTOSOWANIE

  • Elementy pieców do obróbki cieplnej, takie jak przewody wylotowe, mufle i kosze
  • Zakłady petrochemiczne – sprzęt wystawiony na działanie siarkowodoru
  • Pigtaile, kolektory i kotły do spalania odpadów
  • Połączenia rurowe w piecach do pirolizy etenowo-propenowej
  • Części narażone na wodór, np. przy produkcji wodoru
  • Rury przegrzewaczy pary w elektrowniach

OBRÓBKA CIEPLNA

  • Wyżarzanie : 1150-1200 °C
  • Chłodzenie: woda, powietrze lub gaz obojętny

Alloy 800H należy schłodzić tak szybko, jak to możliwe w zakresie temp. od 760 do 540 °C

SPAWANIE

Do spawania Alloy 800H używa się materiałów dopasowanych pod względem składu chemicznego. Materiały spawane powinny być w stanie wyżarzonym, odtłuszczone i wolne
od zanieczyszczeń. Wtórna obróbka cieplna jest na ogół niepotrzebna.

  • Elektrody: AWS A5.11 ENiCrFe-3
  • Drut: AWS A5.14 ER NiCr-3

FORMOWANIE

Alloy 800H jest stopem, który nadaje się do formowania zarówno na zimno jak i na gorąco. Jego odkształcalność na zimno jest podobna do większości austenitycznych stali nierdzewnych chromowo-niklowych. Przy odkształceniach ≥5 % formowanie na gorąco prowadzi się w zakresie temp. od 1200 do 950 °C, a przy stopniach odkształcenia <5%, temperatura powinna wynosić od 1050 do 850 °C. Po formowaniu na gorąco lub po formowaniu na zimno ze stopniami odkształcenia ≥10% materiał należy ponownie przesycić. Piec powinien być dostosowany do utrzymania lekko redukującej atmosfery, w celu uniknięcia zbyt dużego utleniania. Należy zachować ostrożność, aby proces przebiegał w atmosferze wolnej od siarki. Alloy 800H może być łatwo obrabiany przy użyciu wszystkich standardowych procesów.

Skład chemiczny (% masy)
  Co C Cr Cu Mn
Min. 0,06 19
Max. 1,0 0,1 23,0 0,75 1,50
  Ni Si Ti+Al1) Fe
Min. 30,0 Bal.
Max. 34,0 1,0 0,7 Bal.

1) Al + Ti ≤ 0.7% dla temp. roboczej < 700 °C wg VdTÜV 434

Właściwości fizyczne
Temperatura topnienia 1355 – 1385 [°C]
Gęstość* 7950 [kg∙m-3]
Moduł elastyczności* (około) 196 [GPa]
Ciepło właściwe* 502 [J∙kg-1∙K -1]
Przewodność cieplna* 11,7 [W∙m-1∙K -1]
Współczynnik rozszerzalności cieplnej 20 – 95 °C 14,2×10-6 [K -1]
Opór właściwy* 0,99 [Ω∙mm2∙m-1]
Temperatura Curie < -115 [°C]

* w temperaturze pokojowej

Właściwości mechaniczne w temperaturze pokojowej
Rp 0,2 min [MPa] 170
Rm [MPa] 450 – 700
A min [%] 30

 

Właściwości mechaniczne w podwyższonej temperaturze
Temperatura 600°C 650°C 700°C 750°C
Rm/10 000 [MPa] 152 107 75 52
Rm/100 000 [MPa] 114 77 53 36
Temperatura 800°C 850°C 900°C 950°C
Rm/10 000 [MPa] 37 25 17 11,5
Rm/100 000 [MPa] 24 16 10,5 7