ALLOY 800H

Alloy 800H

Alloy 800H nikl

Alloy 800H je variace slitiny Alloy 800. Rozdíl je v omezeném obsahu uhlíku a tepelném zpracování – materiál je přesycený. Výsledkem jsou optimalizované vlastnosti tečení při vysoké teplotě. Kromě dobrých mechanických vlastností při vysokých teplotách nabízí tato slitina také dobrou odolnost proti oxidaci a nauhličování až do cca 1 000 °C. Díky obsahu niklu (přibližně
30 %) se ve slitině netvoří fáze sigma, což je tvrdá a na chrom bohatá intermetalická fáze, která způsobuje pokles rázové pevnosti a odolnosti proti korozi v rozmezí teplot od 650 °C do 900 °C.
V určitých teplotních rozsazích vykazuje Alloy 800H také dobrou korozní odolnost v roztocích obsahujících síru.

Označení DIN C10NiCRAlTi32-21 1)
Číslo DIN 1.4876 1)
VdTÜV 434
UNS N08810 (800H)
ASTM B163, B366, B407, B408, B409, B514/515, B564
ASME SB163, SB407, SB408, SB409, SB514, SB564

1) jiné označení / čísla materiálu jsou možná v závislosti na výrobci nebo specifikaci

POUŽITÍ

  • součásti pecí pro tepelné zpracování, jako jsou výfuková potrubí, mufle a koše
  • petrochemické závody – prvky vystavené sirovodíku
  • copánky, sběrače a kotle na spalování odpadu
  • potrubní připojení v pecích na pyrolýzu ethenu a propenu
  • díly vystavené vodíku, např. při jeho výrobě
  • parní přehříváky v elektrárnách

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ

  • Žíhání: 1150 – 1200°C
  • Chlazení: vodou, vzduchem nebo inertním plynem

Alloy 800H by měla být ochlazována co nejrychleji do teplotních rozsahů od 540 °C až 760 °C.

SVAŘOVÁNÍ

Ke svařování Alloy 800H se používají materiály s vhodným (odpovídajícím) chemickým složením. Svařované materiály by měly být žíhány, odmaštěny a zbaveny nečistot. Dodatečné tepelné zpracování není obecně nutné.

FORMOVÁNÍ

Alloy 800H je slitinou, která je vhodná pro tváření zastudena i zatepla. Její tvářitelnost zastudena je podobná jako u většiny austenitických chromniklových nerezových ocelí. Při deformacích nad 5 % se tváření zatepla provádí v teplotním rozmezí od 950 °C do 1 200 °C, při deformaci menší než 5 % by teplota měla být mezi 850 °C a 1 050 °C. Po tváření zatepla nebo zastudena s deformací vyšší než 10 % musí být materiál přesycen. Pec by měla být nastavena tak, aby udržovala mírně redukční atmosféru, aby nedocházelo k oxidaci. Je třeba dbát na to, aby byl proces udržován v atmosféře bez obsahu síry. Slitinu Alloy 800H lze snadno obrobit pomocí všech standardních procesů.

Chemické složení (% hmotnosti)
  Co C Cr Cu Mn
Min. 0,06 19
Max. 1,0 0,1 23,0 0,75 1,50
  Ni Si Ti+Al1) Fe
Min. 30,0 Bal.
Max. 34,0 1,0 0,7 Bal.

1) Al + Ti ≤ 0.7% pro provozní teplotu < 700 °C dle VdTÜV 434

Fyzikální vlastnosti
Teplota tání 1355 – 1385 [°C]
Hustota* 7950 [kg∙m-3]
Modul pružnosti* (přibližně) 196 [GPa]
Měrné teplo* 502 [J∙kg-1∙K -1]
Tepelná vodivost* 11,7 [W∙m-1∙K -1]
Koeficient tepelné roztažnosti 20 – 95 °C 14,2×10-6 [K -1]
Specifický odpor* 0,99 [Ω∙mm2∙m-1]
Teplota Curie < -115 [°C]

* při pokojové teplotě

Mechanické vlastnosti při pokojové teplotě
Rp 0,2 min [MPa] 170
Rm [MPa] 450 – 700
A min [%] 30

 

Mechanické vlastnosti při zvýšené teplotě
Teplota 600°C 650°C 700°C 750°C
Rm/10 000 [MPa] 152 107 75 52
Rm/100 000 [MPa] 114 77 53 36
Teplota 800°C 850°C 900°C 950°C
Rm/10 000 [MPa] 37 25 17 11,5
Rm/100 000 [MPa] 24 16 10,5 7