Authorised Economic Operator

Z dniem 10 stycznia 2021 roku, w odpowiedzi na złożony wniosek, przyznano nam status Upoważnionego Przedsiębiorcy w zakresie uproszczeń celnych oraz bezpieczeństwa i ochrony (AEOF). Pozwolenie AEO (z ang. Authorised Economic Operator) przyznawane jest firmom, które są częścią międzynarodowego łańcucha dostaw i prowadzą import oraz eksport, co powiązane jest bezpośrednio z procedurami celnymi. Aby uzyskać status AEO należy spełnić szereg określonych wymagań, które potwierdzają rzetelność i solidność przedsiębiorstwa.  

Wiarygodny partner handlowy

WOLFTEN otrzymał status Upoważnionego Przedsiębiorcy w pełnym możliwym wymiarze, czyli w zakresie uproszczeń celnych oraz bezpieczeństwa i ochrony – AEOF. Pozwolenie otrzymaliśmy z ramienia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu i jest ono uznawane we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Wysoka ranga i skrupulatna weryfikacja przedsiębiorstwa to kolejne potwierdzenie, że WOLFTEN jest wiarygodnym partnerem handlowym na arenie międzynarodowej. 

Wymagania stawiane przedsiębiorstwom ubiegającym się o status AEO

Aby uzyskać status AEO nasza firma przeszła kilkumiesięczną weryfikację. Wśród niezbędnych warunków, które byliśmy zobowiązani spełnić, były m.in.: brak historii karnej oraz brak przypadków, w których naruszone zostałyby przepisy celne lub podatkowe przez nasze przedsiębiorstwo. Kluczowa do pozytywnej weryfikacji była również stabilność finansowa firmy. Pod uwagę brano także wysokie kompetencje oraz kwalifikacje zawodowe pracowników. Zweryfikowano, czy spełniamy kryteria bezpieczeństwa w obszarze ochrony dokumentów, procesów logistycznych i procedur związanych z przepływem towarów. W trakcie audytu wykazaliśmy wysoki poziom kontroli operacji i przepływu towarów zapewniony poprzez system zarządzania ewidencją handlową oraz transportową. 

Korzyści wynikające ze statusu AEO dla firmy i jej klientów

Posiadanie statusu AEO niesie ze sobą wiele korzyści. Nie tylko jest oficjalnym uznaniem naszego przedsiębiorstwa jako wiarygodnego partnera handlowego, ale dzięki zapisom prawa unijnego i uprawnieniom nadanym przez Polską Służbę Celną upraszcza procedury celne, co bezpośrednio przełoży się na usprawnienie procesu importu i eksportu towarów.

AEO
AEO

Pozostałe wpisy

Zrównoważone technologie środowiskowe a metalurgia

Zrównoważone technologie środowiskowe a metalurgia

Idea zrównoważonego rozwoju jest coraz szerzej uwzględniana w rozwoju gospodarczym i działaniu firm z wielu sektorów przemysłu. Nacisk na ochronę środowiska i konieczność wprowadzenia zmian podnoszone są już nie tylko przez aktywistów środowiskowych. Świadomość...

czytaj dalej
Korozje

Korozje

Czym jest korozja, niewidzialny potwór, któremu niestraszne są nawet najtwardsze materiały? W przypadku metali można go zdefiniować jako proces chemiczny lub elektrochemiczny zachodzący pomiędzy powierzchnią a otaczającym środowiskiem.

czytaj dalej