HUTNÍ PRŮMYSL
Hutní průmysl - hlinik, měď, wolfram, molybden

Hutní průmysl

 

Z historického hlediska se hutnictví soustředilo na výrobu kovů a slitin – proces, který zahrnuje těžbu kovu z jeho rud a jejich smíchání za účelem výroby slitin. Kov lze získat z rud zahřátím hornin v peci – tento proces se nazývá tavení.

Cílem smíchání různých prvků (z nichž alespoň jeden musí být kovový) za účelem vytvoření slitin je vyrobit materiál s žádoucími vlastnostmi, který se může zásadně lišit od vlastností jeho jednotlivých složek. Například dva velmi měkké a tažné kovy – hliník a měď – vytvářejí látku (hliníkovou slitinu) s mnohem větší pevností.

Materiály používané v metalurgii musí mít především dobré mechanické vlastnosti za vysokých teplot. Teplota ve vakuových pecích dosahuje až 1 500 °C, proto jsou slitiny wolframu a molybdenu správnou volbou.

Těžké wolframové slitiny obvykle nacházejí uplatnění v zápustkách pro tažení nebo vytlačování kovů. Podobně jako tantal se i slitiny wolframu a mědi používají k výrobě prvků pecí. V metalurgii slouží molybden jako prvek pro železné slitiny, což zvyšuje jejich pevnostní a korozivzdorné vlastnosti.

Těžké wolframové slitiny obvykle nacházejí uplatnění v zápustkách pro tažení nebo vytlačování kovů
Z historického hlediska se hutnictví soustředilo na výrobu kovů a slitin
V metalurgii slouží molybden jako prvek pro železné slitiny, což zvyšuje jejich pevnostní a korozivzdorné vlastnosti

Produkty společnosti WOLFTEN slouží napříč nejrůznějších průmyslových odvětví

letecký

LETECKÝ

zbrojní

ZBROJNÍ

stavba lodí

STAVBA LODÍ

elektrický

ELEKTRICKÝ

chemický

CHEMICKÝ

energetický

ENERGETICKÝ

klenotnický

KLENOTNICKÝ

sportovní

SPORTOVNÍ

petrochemický

PETROCHEMICKÝ

zdravotnický

ZDRAVOTNICKÝ

automobilový

AUTOMOBILOVÝ

hutní

HUTNÍ