NIKL
Materiály pro svařování niklu

MATERIÁLY PRO SVAŘOVÁNÍ NIKLU

Dodáváme svařovací dráty z niklu, vyrobené podle normy AWS A5.14 a specifikace pro konkrétní slitiny.

Materiály pro svařování niklu – drát

  • energetický průmysl,
  • zařízení používaná v chemickém a petrochemickém průmyslu,
  • průmyslová výstavba.

Slitina niklu může trpět krystalickými a likvačními trhlinami, trhlinami pod bodem meze pružnosti a praskáním způsobeným ohříváním. Během svařování niklu poměrně snadno dochází ke krystalickým trhlinám.

Tyto trhliny jsou způsobeny nečistotami. Prvky jako síra, fosfor nebo krystaly s nízkou teplotou tání (Ni-S, Ni-P) kondenzují na povrchu částic během procesu krystalizace. Nejlepší řešení, jak se těmto škodám vyhnout, je čisté pracovní prostředí a zdokonalení materiálové struktury.

Jak se vyhnout trhlinám během tepelného zpracování:

  • tepelné zpracování proveďte ve vakuu nebo v prostředí inertního plynu,
  • používejte slitiny méně náchylné k praskání.

Nabízíme profesionální technickou podporu

Máte otázky? My máme odpovědi!