WOLFRAM
plechy z těžkých slitin wolframu

PLECHY Z TĚŽKÝCH SLITIN WOLFRAMU

Nabízíme plechy o tloušťce do 100 mm a jsme schopni dodávat produkty v libovolných velikostech a rozměrech.

V závislosti na požadavcích nabízíme výrobky v různých třídách a složení slitin včetně niklu, mědi, železa nebo molybdenu. Obsah wolframu v těchto výrobcích dosahuje 90 až 97%. Dodáváme produkty také v nestandardních třídách.

Wolframové těžké slitiny nacházejí uplatnění v magnetickém prostředí jako stykače ve vysokonapěťových elektrických zařízeních.

Normy

Všechny produkty z těžkých wolframových slitin jsou certifikovány podle příslušných specifikací ASTM. Dodáváme také plechy a desky certifikované pro různé aplikace, včetně těch pro letecký (AMS) a (MIL) vojenský průmysl.

PLECHY Z TĚŽKÝCH SLITIN WOLFRAMU

produkt plechy / fólie
wolfram, slitiny W90% Ni6% Cu4% 1-100[mm]
max 350[mm]
L max 700[mm]
[spec. ASTM B777-87
MIL-T-21014
SAE-AMS-T-21014
AMS 7725C]
W90% Ni7% Cu3%
W92.5 Ni5.25% Fe2.25%
W95% Ni3.5% Cu1.5%
W95% Ni3.5% Fe1.5%
W97% Ni2.1% Cu0.9%
W93%-Mo-Ni-Fe

Nabízíme profesionální technickou podporu

Máte otázky? My máme odpovědi!