TECHNICKÁ DATA

TANTAL

Tantal, technická data a vlastnostiTantal má velmi vysokou teplotu tání, až 3 017°C, je velmi tvrdý, odolný vůči korozi, kyselinám a zásadám. Jednou z jeho důležitých vlastností je biokompatibilita. Čtěte více o tantalu.

Charakteristika
VLASTNOSTI TANTALU
Chemické:
Protonové číslo: 73
Atomová hmotnost: 180,974
Teplota tání: 3017°C
Bod varu: 5458°C
Skupenství při pokojové teplotě: Pevné
Klasifikace: Metal
Skupina: 5
Perioda: 6
Fyzické:
Hustota: 16,65g/cm3
Čistota: 99.95min
Tvrdost [HV]: 873