TECHNICKÁ DATA

WOLFRAM

Wolfram, technická data a vlastnostiZ wolframu se vytváří slinutý karbid wolframu – materiál složený z jednotlivých zrn karbidu zapuštěných ve tvárném kovovém pojivu. Dodáváme výrobky z wolframu a slitin wolframu všech velikostí a tříd. Více informací o naší nabídce najdete v sekci wolfram.

Charakteristika
CHARAKTERISTIKA TITANU
Chemické vlastnosti:
Protonové číslo: 74
Atomová hmotnost: 183,84
Teplota tání: 3422°C
Bod varu: 5555°C
Skupenství při pokojové teplotě: Pevné
Klasifikace: Metal
Perioda: 6
Blok: 6
Fyzické vlastnosti:
Hustota: 19,3 g/cm3
Tvrdost [HV]: 310
Pevnost v tahu: 100 – 500MPa
Elongace: 59%

 

Těžké slitiny
VLASTNOSTI
W90%
Ni6%
Cu4%
W90%
Ni7%
Fe3%
W92.5%
Ni5.25%
Fe2.25%
W95%
Ni3.5%
Cu1.5%
W95%
Ni3.5%
Fe1.5%
W97%
Ni2.1%
Fe0.9%
W93%
MoNiFe
Třída 1 1 2 3 3 4 2
Hustota g/cm3 17.1 17.1 17.5 18 18 18.5 17.7
Tvrdost HRC 24 25 26 27 27 28 32
Pevnost v tahu [ksi] 110 120 114 110 120 123 125
Hranice tvárnosti [ksi] 80 88 84 85 90 85 95
Elongace % 6 10 7 7 7 5 4
PSI 45 52 46 45 44 45 60
Modul pružnosti
(x106psi)
40 45 47 45 50 53 53
Koeficient tepelné roztažnosti
x10-6°C (20-400°C)
5.4 4.61 4.62 4.33 4.6 4.5 4.5
Tepelná vodivost (CGS) 0.23 0.18 0.2 0.33 0.26 0.3 0.27
Elektrická vodivost
(% IACS)
14 10 13 16 13 17 13
Magnetismus není mírný mírný není mírný mírný mírný
Slitiny wolframu a mědi
VLASTNOSTI
Třída A
W50Cu50
Třída B
W60Cu40
Třída C
W70Cu30
Třída D
W75Cu25
Třída E
W80Cu20
Obsah mědi (Cu) 48-52 36-42 28-32 23-27 18-22
Obsah wolframu (W) zbytek zbytek zbytek zbytek zbytek
Tvrdost HRB 69-83 77-90 85-98 89-102 94-106
Hustota (g/cm3) 11.7 12.7 13.7 14.3 15.0
Pevnost v tahu (MPa) 344-413 379-448 516-585 585-654 620-689
Index pevnosti v tahu (MPa) 517-586 758-827 896-965 965-1034 1034-1103
Elektrická
vodivost %IACS
38-64 34-57 29-52 27-48 25-45
Koeficient tepelné roztažnosti [m/m°K] 13×10-6 11.9×10-6 10.3×10-6 9.5×10-6 8.8×10-6