Zpracovávání titanu
Titan a jeho slitiny jsou velmi odolné a zároveň tvárné a měkké, a proto se obtížně zpracovávají. Díky nízké tepelné vodivosti a hustotě se řezné materiály výrazně přehřívají. Obráběný materiál se může spojit nebo přilnout k obráběcím nástrojům.

Titan a ocel – rozdíly

Je důležité si uvědomit nejdůležitější rozdíly mezi titanem a ocelí (nebo slitinami na bázi niklu). Titan vykazuje následující vlastnosti:

  • má nižší hustotu,
  • má nižší modul pružnosti,
  • je méně tvárný,
  • je náchylný ke kontaminaci během svařování.

Pro obrábění se doporučuje používat nástroje s nízkou pracovní rychlostí spolu s velkým množstvím chladicí kapaliny. Obrábění by se také mohlo komplikovat vzhledem k tomu, že během řezání titan vytváří dlouhé hobliny, které se mohou omotávat kolem řezných nástrojů. Pružnost slitiny titanu, velmi žádaná u hotových prvků, může během obrábění způsobovat vibrace. Pružný prvek se během obrábění ohýbá, díky čemuž hrany řezných nástrojů prvek místo řezání otírají.

Pro frézování a ražení se doporučuje používat slitiny vhodné pro vysokorychlostní zpracování (např. karbid wolframu) nebo stelity. Během procesu zajistěte, aby se titanové hobliny vzájemně nelepily.

Zpracovávání titanu

Další články

Trvale udržitelné ekologické technologie a metalurgie

Trvale udržitelné ekologické technologie a metalurgie

Může být metalurgie považována za udržitelnou (sustainable) ekologickou technologii? To je otázka, která se stále častěji objevuje na rtech nejen ekologických aktivistů, ale i lidí, kterým není vliv lidské činnosti na přírodní prostředí lhostejný.

číst více
Koroze

Koroze

Co je to za neviditelné monstrum, které se nebojí ani těch nejtvrdších materiálů? V případě kovů to lze definovat jako elektrochemický proces probíhající mezi povrchem a prostředím, spojený s přírodním jevem změny, během níž kov nabývá chemicky stabilnější formy.

číst více