Zpracovávání titanu
Titan a jeho slitiny jsou velmi odolné a zároveň tvárné a měkké, a proto se obtížně zpracovávají. Díky nízké tepelné vodivosti a hustotě se řezné materiály výrazně přehřívají. Obráběný materiál se může spojit nebo přilnout k obráběcím nástrojům.

Titan a ocel – rozdíly

Je důležité si uvědomit nejdůležitější rozdíly mezi titanem a ocelí (nebo slitinami na bázi niklu). Titan vykazuje následující vlastnosti:

  • má nižší hustotu,
  • má nižší modul pružnosti,
  • je méně tvárný,
  • je náchylný ke kontaminaci během svařování.

Pro obrábění se doporučuje používat nástroje s nízkou pracovní rychlostí spolu s velkým množstvím chladicí kapaliny. Obrábění by se také mohlo komplikovat vzhledem k tomu, že během řezání titan vytváří dlouhé hobliny, které se mohou omotávat kolem řezných nástrojů. Pružnost slitiny titanu, velmi žádaná u hotových prvků, může během obrábění způsobovat vibrace. Pružný prvek se během obrábění ohýbá, díky čemuž hrany řezných nástrojů prvek místo řezání otírají.

Pro frézování a ražení se doporučuje používat slitiny vhodné pro vysokorychlostní zpracování (např. karbid wolframu) nebo stelity. Během procesu zajistěte, aby se titanové hobliny vzájemně nelepily.

Zpracovávání titanu

Další články

Tvarování titanových plechů

Tvarování titanových plechů

V posledních letech se snižování hmotnosti konstrukcí stalo prioritou mnoha průmyslových odvětví. Tato otázka je zvláště důležitá pro dopravní průmysl, zejména letecký, protože snižování hmotnosti letadel přímo snižuje spotřebu paliva a tím i emise výfukových plynů a znečištění životního prostředí.

číst více
Titan v profesionálním tuningu

Titan v profesionálním tuningu

Titanové prvky používané pro profesionální tuning automobilů mohou výrazně snížit hmotnost výfukového systému a také pozitivním způsobem ovlivnit jeho životnost a zvuk motoru.

číst více
Svařování titanu

Svařování titanu

O titanu Titan a jeho slitiny nabízejí nejlepší poměr pevnosti k hmotnosti. Charakterizuje je vysoká odolnost proti korozi (kyseliny, chloridy a soli) a velmi široký rozsah provozních teplot: od -196 do 590 °C. Titan je alotropický kov, který podléhá transformaci...

číst více