PETROCHEMICKÝ PRŮMYSL

Petrochemický průmysl - nikl, titan, molybden a kupronikl

Petrochemický průmysl

 

Petrochemický průmysl používá materiály, které jsou odolné vůči korozi, udržují své mechanické a chemické vlastnosti při extrémních teplotách a materiály, které by mohly být vystaveny vysokým tlakům.

Nikl a jeho slitiny jsou v petrochemickém sektoru velmi populárními materiály. Nikl se používá hlavně jako legující prvek pro výrobu žáruvzdorných, kyselinovzdorných nebo nerezových ocelí. Tento kov je nezbytný pro výrobu topných elementů nebo elektronických součástek a je široce používán v zařízeních na zpracování zemního plynu a také jako materiál pro výrobu vrtacích nástrojů.

V důsledku dobrých mechanických vlastností a velké odolnosti proti korozi se titan se svými slitinami stal součástí petrochemického průmyslu. Titanové slitiny se používají pro čerpadla či výměníky tepla a mají široké spektrum dalších aplikací.

Molybden v petrochemickém průmyslu se mimo jiné používá jako katalyzátor. Je důležité se zmínit, že toto odvětví průmyslu často používá kupronikl (zejména 95/5).

Společnost WOLFTEN dodává výrobky vyhovující specifikaci ASME týkající se materiálů vystavených vysokým tlakům.

Nikl se používá jako legující prvek pro výrobu žáruvzdorných, kyselinovzdorných nebo nerezových ocelí
Titanové slitiny se používají pro čerpadla či výměníky tepla
Nikl je používán v zařízeních na zpracování zemního plynu a jako materiál pro výrobu vrtacích nástrojů

Produkty společnosti WOLFTEN slouží napříč nejrůznějších průmyslových odvětví

LETECKÝ PRŮMYSL

ZBROJNÍ PRŮMYSL

STAVBA LODÍ

ELEKTRICKÝ PRŮMYSL

CHEMICKÝ PRŮMYSL

ENERGETICKÝ PRŮMYSL

KLENOTNICKÝ PRŮMYSL

SPORTOVNÍ PRŮMYSL

PETROCHEMICKÝ PRŮMYSL

ZDRAVOTNICKÝ PRŮMYSL

AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL

HUTNÍ PRŮMYSL