TITAN
materiály pro svařování titanu

MATERIÁLY PRO SVAŘOVÁNÍ TITANU

Ke svařování elementů z titanu Grade 1–4 jsou nutné materiály se sladěným chemickým složením. Pro svařování titanových slitin naše firma dodává svařovací dráty vyrobené v souladu s normami DIN. Drát lze použít pro svařování tepelných výměníků, nádob a potrubních systémů pro chemický a letecký průmysl.

Na co dávat pozor při svařování titanu?

Přečtěte si více o svařování titanu.

Pozor! Čím větší množství nečistot (kyslík, dusík, vodík, uhlík, železo, křemík) dosahující 0,2 1,2%, tím pevnější je slitina, ale snižuje se její svařitelnost a plastické vlastnosti.

Titan s dobrými svařovacími vlastnostmi by měl mít tvrdost podle Brinella v hodnotě 200 HB.

titan grade 1titan grade 2titan grade 3titan grade 4titan grade 5

Zvýšení tvrdosti slitiny o 50 HB může způsobit křehkost svařovaného spoje. Pokud svar absorbuje více (nad 150 ppm) vodíku, může to vést k jeho vodíkové křehkosti.

Materiály pro svařování titanu – potíže:

  • vysoké teploty zvyšují chemickou aktivitu titanu a jeho reaktivitu s uhlíkem,
  • nízká tepelná a elektrická vodivost,
  • alotropická transformace (polymorfní přeměna) titanu: alpha < 882 ˚C a beta > 882 ˚C.

Svařování titanu vyžaduje přítomnost inertního plynu: Ar, He, Ar-He s vysokou čistotou dosahující až 99,9%.

Výhody titanu:

  • vynikající pevnost při vysoké teplotě až 500 °C,
  • plná odolnost proti solnému roztoku a chloridům,
  • vysoká chemická odolnost vůči korozi, která je vyšší než v případě austenitické nerezové oceli,
  • vysoká odolnost vůči roztaveným kovům a slitinám, jakými jsou zinek, bizmut a hořčík,
  • vysoká odolnost vůči lučavky královské, kyselině dusičné, organickým kyselinám, zředěným roztokům kyseliny sírové a kyseliny chlorovodíkové.

Všechny námi nabízené materiály pro svařování titanu odpovídají normám DIN.

Nabízíme profesionální technickou podporu

Máte otázky? My máme odpovědi!