TITAN
titanový prášek

TITANOVÝ PRÁŠEK

Sférický prášek Ti6Al4V (UNS R56400 / 3.7165) je slitinou alfa-beta a je používaný pro 3D tisk. Jedná se o stříbřitě šedý kovový prášek, který se běžně používá v leteckém a kosmickém průmyslu.

Tento materiál má vynikající biokompatibilitu a dobrou oseointegraci a je používán tam, kde je vyžadován přímý kontakt s lidskou tkání nebo kostí.

Tato slitina se také často používá v konstrukčních elementech trupu letadel, hydraulických systémů a součástí tryskových motorů.

titan grade 1titan grade 2titan grade 3titan grade 4titan grade 5
Chemické složení (% hmotnosti)

SFÉRICKÝ TITANOVÝ PRÁŠEK

C Mn Sn V Cu Fe Mo
Min. 3,5
Max. 0,1 0,1 0,1 4,5 0,1 0,3 0,1
Zr N Al O H Ostatní Ti
Min. 5,5 Bal.
Max. 0,1 0,04 6,75 0,012 0,012 0,2 Bal.

Nabízíme profesionální technickou podporu

Máte otázky? My máme odpovědi!

Fyzikální vlastnosti

Velikost zrna 0 – 53 μm 53 – 105 μm
Morfologie sférická sférická
Distribuce velikosti zrn D10: 17 μm D10: 57 μm
D50: 35 μm D50: 72 μm
D90: 60 μm D90: 108 μm
Sypný úhel ≤ 40 °
Sféričnost zrna Φ ≥ 0,95
Hustota 2,53 g/cm3 2,56 g/cm3