HLINÍK

HLINÍK

Hliník je známý nejenom kvůli tomu, že se odstěhoval do Humpolce. Je to především lehký kov (symbol Al, atomové číslo 13), který je díky svým jedinečným vlastnostem po železe druhým nejpoužívanějším kovem v průmyslových aplikacích.

Hliník je po kyslíku a křemíku třetím nejčastějším chemickým prvkem na Zemi a nejhojnějším kovem v kůře naší planety.

WOLFTEN nabízí tyče, desky, trubky a další produkty vyrobené z hliníku.

V Polsku a České republice je WOLFTEN výhradním distributorem firmy WMH Group Germany – německého dodavatele hliníkových výrobků pro celou řadu odvětví, včetně leteckého a kosmického průmyslu nebo stavebnictví. Tímto partnerstvím získáváme nejen zkušeného partnera a produktové know-how týkající se výrobků na bázi hliníku, ale také vysoce kvalitní, certifikované produkty a spolehlivý dodavatelský řetězec.

WMH  

Hliníkové produkty v naší nabídce

01

Hliníkové tyče

02

Hliníkové plechy

03

Hliníkové trubky

01

Hliníkové tyče

01

Hliníkové tyče

02

Hliníkové plechy

02

Hliníkové plechy

03

Hliníkové trubky

03

Hliníkové trubky

Vlastnosti hliníku

Hliník je ve srovnání s jinými kovy relativně lehký. Jeho hustota je 2,7 g/cm3, což je téměř třetina hustoty oceli. Hliník je stříbřitě bílý kov s vysokým koeficientem tepelné roztažnosti a dobrou odolností proti atmosférické korozi. Vykazuje dobrou tepelnou a elektrickou vodivost. Dobře se obrábí a díky své plasticitě má široké průmyslové uplatnění.

Výhodou hliníkových slitin je, že jejich pružnost se při nízkých teplotách nesnižuje, a proto jsou odolnější, méně křehké a díky přirozené tvorbě oxidované vrstvy na povrchu vykazují vysokou odolnost proti korozi.

Použití hliníku

Nejoblíbenějšími materiály na bázi hliníku v průmyslových aplikacích jsou víceprvkové slitiny, jako Al-Si-Cu-Mg-Ni nebo Al-Cu-Ni. Používají se v leteckém, vesmírném nebo zdravotnickém průmyslu a jsou také hojně využívány pro vojenské účely.

Rafinovaný hliník se často používá pro chemické aplikace, k výrobě prvků chemických přístrojů a elektronických zařízení. Používá se také k výrobě plochých monitorů a polovodičových čipů pomocí procesu vakuového naprašování. Zjistěte více o targetech na naprašování a aplikaci tenkých vrstev kovu na cílový objekt. Vysoce čistý oxid hlinitý se používá jako potahový materiál pro baterie a čipy LED. Rafinovaný hliník má díky své podobnosti se stříbrem široké dekorativní použití a může být použit pro vysoce lesklý povlak materiálu.

Primární hliník (produkt elektrolytické redukce oxidu hlinitého) se v zásadě používá v elektronickém průmyslu k výrobě kondenzátorových fólií, v chemickém průmyslu pro prvky chemických zařízení a také pro jiné účely a produkty, jako jsou elektrické kabely, šňůry a další výrobky pro všeobecné použití.

LETECKÝ PRŮMYSL

ZDRAVOTNICKÝ PRŮMYSL

STAVBA LODÍ

KOSMICKÝ PRŮMYSL

ZBROJNÍ PRŮMYSL

Hliník, použití a aplikace

Druhy hliníku

Slitiny hliníku jsou rozděleny do tří hlavních kategorií:

Tvářené tepelně nezpracované slitiny – zpevněné tvářením zastudena. Zahrnují řady 1xxx (komerčně čistý hliník), 3xxx (hliník-mangan), některé ze sérií 4xxx (hliník-křemík) a řady 5xxx (hliník-hořčík).

Tvářené tepelně zpracované slitiny – vyztužené srážením kalením včetně sérií 2xxx (Al-Cu nebo Al-Cu-Mg), 6xxx (Al-Mg-Si) a 7xxx (Al-Zn-Mg a Al-Zn-Mg- Cu).

Slitiny pro odlévání – zahrnují slitiny zpracované jak tepelně, tak i zastudena.

Slitinové řady

Hlavní legující prvky

1xxx Komerčně čistý, minimálně 99%
2xxx Měď
3xxx Mangan
4xxx Křemík
5xxx Hořčík
6xxx Hořčík a křemík
7xxx Zinek
8xxx Ostatní slitiny

 

Vzhledem k tomu, že na trhu existuje velké množství slitin hliníku, k označení rozdílu mezi chemickými i fyzickými vlastnostmi jsou seskupeny podle základního stavu. Označení stavu jsou alfanumerická podle označení slitiny (řada slitin) a pomáhají určit, jak byla slitina mechanicky a tepelně ošetřena, aby se dosáhlo požadovaných vlastností.

Existují základní označení stavů:

 • F – z výroby,
 • O – žíhaný,
 • H – deformačně zpevněný,
 • W – po rozpouštěcím žíhání,
 • T – tepelně zpracovaný, lze je také dále seskupit, aby bylo možné stanovit konkrétní stavy po tepelném zpracování:
  • T1 – přirozeně stárnutý k dosažení stabilního stavu, ochlazený ze zvýšené teploty tváření,
  • T2 – přirozeně stárnutý k dosažení stabilního stavu, ochlazený ze zvýšené teploty tváření, tvářený zastudena,
  • T3 – přirozeně stárnutý k dosažení stabilního stavu, po rozpouštěcím žíhání, tvářený
   zastudena,
  • T6 – po rozpouštěcím žíhání a uměle stárnutý,
  • T7 – po rozpouštěcím žíhání, stabilizovaný (přestárnutý).

WOLFTEN nabízí následující slitiny hliníku: 7050, 2024, 6061, 7075, 7010, 7020, 4032, 2618A, 2196. Produkty, které nabízíme, jsou certifikovány podle následujících standardů: ABS, QQA, AMS, ASNA, LN, ASTM.

Hliník 7050

Obecně lze říci, že řady 7xxx jsou tepelně zpracovatelné slitiny hliníku a zinku. Tyto slitiny vykazují jednu z nejvyšších pevností mezi ostatními hliníkovými řadami, srovnatelnou s konstrukční ocelí. Řady 7xxx nacházejí uplatnění ve vysoce výkonných aplikacích, jako jsou letadla a kosmické sondy.

Hliník 7050 je široce používán v leteckém průmyslu. Je velmi vhodný pro aplikace, kde je vyžadována minimální údržba a vysoká životnost. Některé prvky letadel, jako je trup nebo jiné konstrukční elementy, jsou vyrobeny z hliníku 7050.
Tato slitina si získala popularitu zavedením komerčních letadel po druhé světové válce a nabízí vysoké mechanické vlastnosti, dobrou tažnost a tvarovatelnost, a přesto nízké náklady a nízké riziko selhání prvku a nutnost jeho výměny. Slitina 7050, stejně jako zbytek řady 7xxx, se běžně používá v aplikacích vyžadujících materiály s vysokou odolností.

Plechy z hliníku 7050 jsou v aplikacích pro stavbu letadel v současné době populárnější než 7075 (zejména tam, kde se tloušťka desek pohybuje mezi 7 až 15 cm). Slitina 7050 navíc vykazuje lepší trvanlivost, odolnost proti korozi a praskání korozním napětím. Je také mnohem méně náchylná k vytvrzení než jiné slitiny používané v leteckém průmyslu a zachovává si svoji trvanlivost i při silnějších (tlustších) výběrech.

Chemické složení [%]

Slitina 7050 Mg Mn Fe Si Cu Zn Cr Ti Zr ostatní ostatní společně Al
1.9 – 2.6 ≤ 0.10 ≤ 0.15 ≤ 0.12 2.0 – 2.6 5.7 – 6.7 ≤ 0.04 ≤ 0.06 0.08 – 0.15 ≤ 0.05 ≤ 0.15 zbytek

Norma

Použití

EN 7050
WL 3.4144
TEMPER T7451/T7651
ABS 5323/5324
 • Trupové rámy
 • Konstrukční příčky
 • Povrchy křídel
 • Konstrukční prvky letadla
 • Další součásti komerčních a vojenských letadel

Hliník 7075 / 7175

Hliník 7075 je slitina, která vykazuje vysokou odolnost, vysokou tepelnou vodivost a střední odolnost proti korozi. Je snadno opracovatelná a náchylná k procesu leštění. Je to ideální materiál pro obrábění elektrickým výbojem. Nejoblíbenější aplikace zahrnují vstřikovací formy nebo vodicí hlavy.

Mnoho vlastností hliníku 7075 z něj činí univerzální materiál pro různé aplikace. Díky fantastickému poměru pevnosti k hmotnosti zůstává nejoblíbenějším stavebním materiálem pro letecký, námořní a pobřežní průmysl.

Chemické složení [%]

Slitina 7075 Mg Mn Fe Si Cu Zn Cr Ti Zr + Ti ostatní ostatní společně Al
2.10 – 2.90 ≤ 0.30 ≤ 0.50 ≤ 0.40 1.20 – 2.00 5.10 – 6.10 0.18 – 0.28 ≤ 0.20 ≤ 0.25 ≤ 0.05 ≤ 0.15 zbytek

Normy

Použití

EN 7075/7175
WL 3.4364
TEMPER T7351/T651
ABS 5064
DIN AlZnMgCu1,5
GOST -(~W95)
 • Součásti sportovního vybavení
 • Nástroje
 • Šnekové a planetové převodovky
 • Munice
 • Části ventilů v komerčních letadlech
 • Letectví a vojenské vybavení
 • Prvky útočných pušek

 

Hliník 7010

Aluminium 7010 je řada slitin 7xxx se zinkem a hořčíkem jako legujícími prvky. Hliník 7010 poskytuje rovnováhu mezi svými mechanickými vlastnostmi – pevností, houževnatostí a odolnost proti korozi. Jeho složení je podobné jako u 7050, s disperzními částicemi zirkonia, které umožňují zachování vysoké pevnosti v silných (tlustých) úsecích způsobené nízkou citlivostí na zhášení. Tato slitina se používá v leteckém a kosmickém průmyslu pro svou vysokou pevnost a vynikající odolnost proti lomu.

Chemické složení [%]

Slitina 7010 Mg Mn Fe Si Cu Zn Cr Ti Ni Zr ostatní ostatní společně Al
2.10 – 2.60 ≤ 0.10 ≤ 0.15 ≤ 0.12 1.50 – 2.00 5.70 – 6.70 ≤ 0.05 ≤ 0.06 ≤ 0.05 0.10 – 0.16 ≤ 0.05 ≤ 0.15 zbytek

Normy

Použití

EN 7010
WL 3.4394
TEMPER T7451/T7651
ABS 5323
DIN AlZn6MgCu
 • Vysoce výkonné prvky pro letecký a kosmický průmysl

Hliník 7020

Jedná se o tepelně zpracovatelnou, přirozeně stárnutou slitinu, což znamená, že obnovuje své mechanické vlastnosti v oblastech ovlivněných teplem – například po svařování. Primárně se formuje do tepaných produktů. Jeho hlavním legujícím prvkem je zinek, který zvyšuje únavové napětí. Tato slitina vykazuje velmi dobrou mechanickou pevnost a dobrou obrobitelnost.

Chemické složení [%]

Slitina 7020 Mg Mn Fe Si Cu Zn Cr Zr ostatní ostatní společně Al
1.00 – 1.40 0.05 – 0.50 ≤ 0.40 ≤ 0.35 ≤ 0.20 4.00 – 5.00 0.10 – 0.35 0.08 – 0.25 ≤ 0.05 ≤ 0.15 zbytek

Normy

Použití

EN 7020
WL 3.4335
TEMPER T6
DIN AlZn4,5Mg1
GOST 1915
 • Svařované konstrukční prvky a vysoce namáhané konstrukční díly
 • Součásti jeřábů a mostů
 • Železniční doprava

Hliník 2024

Hliník 2024 – slitina s mědí jako hlavní legující složkou. Primárně se používá jako tvářené výrobky. Vykazuje atraktivní vlastnosti, jako je vysoká pevnost, a také její tažnost se nesnižuje posílením postupů tepelného zpracování. Je k dispozici v žíhaném stavu a ve stavech T3, T4 a T8. Přiměřená obrobitelnost, dobrá pevnost a odolnost proti únavě z ní činí jednu z nejoblíbenějších hliníkových slitin v leteckém průmyslu.

Chemické složení [%]

Slitina 2024 Mg Mn Fe Si Cu Zn Cr Ti Zr + Ti ostatní ostatní společně Al
1.20 – 1.80 0.30 – 0.90 ≤ 0.50 ≤ 0.50 3.80 – 4.90 ≤ 0.25 ≤ 0.10 ≤ 0.15 ≤ 0.20 ≤ 0.05 ≤ 0.15 zbytek

Normy

Použití

EN 2024
WL 3.1364
TEMPER T0/T3/T351
ABS 5032, 5044
DIN AlCu4Mg1
GOST D16
 • Konstrukční prvky letadel
 • Ozubená kola a hřídele
 • Počítačové prvky
 • Munice
 • Upevňovací prvky
 • Ortopedická zařízení

Hliník 6061

Tento hliník se označuje jako konstrukční hliník, protože jeho mechanické vlastnosti vyhovují širokému spektru aplikací – zejména stavebním, potrubním a elektrickým výrobkům. Vykazuje střední až vysokou pevnost, dobrou odolnost proti korozi a dobrou svařitelnost.

Nejoblíbenější stav po tepelném zpracování této slitiny je T6.

Chemické složení [%]

Slitina 6061 Mg Mn Fe Si Cu Zn Cr Ti ostatní ostatní společně Al
0.80 – 1.20 ≤ 0.15 ≤ 0.70 0.40 – 0.80 0.15 – 0.40 ≤ 0.25 0.04 – 0.35 ≤ 0.15 ≤ 0.05 ≤ 0.15 zbytek

Normy

Použití

EN 6061
WL 3.3214
TEMPER T0/T651/T451
DIN AlMg1CuSi
GOST AD-33
 • Letecký průmysl – potahy rotorů vrtulníků
 • Stavby občanské vybavenosti, jako jsou mosty
 • Lodní průmysl
 • Aplikace v dopravním průmyslu, rámy vozů

Hliník 4032

4032 je tepaná slitina hliníku a křemíku – jedná se o nejsilnější hliník ze série 4xxx. Vysoký obsah křemíku činí tuto slitinu odolnější, ale snižuje celkovou tažnost. Tento materiál je zvláště oblíbený v automobilovém průmyslu k výrobě pístů nebo jiných součástí motoru, protože má vynikající odolnost proti oděru a korozi. Ve srovnání se slitinou 2618A, která také zahrnuje křemík, ale s menším obsahem, vykazuje hliník 4032 mnohem menší lineární roztažnost a vynikající míru opotřebení. Na druhou stranu má ale sníženou odolnost proti vysokému rázovému zatížení a menší tažnost. Tato slitina také nachází uplatnění v pracovních prostředích s nízkou nebo vysokou teplotou.

Chemické složení [%]

Slitina 4032 Mg Ni Fe Si Cu Zn Cr ostatní ostatní společně Al
0.80 – 1.30 0.50 – 1.30 ≤1.0 11.0 – 13.5 0.50 – 1.30 ≤ 0.25 ≤ 0.10 ≤ 0.05 ≤ 0.15 zbytek

Normy

Použití

EN 4032
TEMPER T06/T651
DIN AlSi12.5MgCuNi
 • Písty a další součásti motoru
 • Díly a prvky používané ve vysokoteplotním pracovním prostředí

Hliník 2618A

Tato slitina vykazuje vynikající pevnost při vysokých teplotách, dobrou obrobitelnost a odolnost proti korozi za atmosférických podmínek. Lze ji snadno najít v proudových motorech, konstrukčních prvcích nebo potrubních systémech. Je také velmi populární mezi nadšenci automobilového sportu, protože písty motoru vyrobené z této slitiny vykazují vynikající absorpci nadměrného tepla bez jejích poškození.

Chemické složení [%]

Slitina 2618A Mg Mn Fe Si Cu Zn Ni Ti Zr + Ti ostatní ostatní společně Al
1.2 – 1.8 ≤0.25 0.9 – 1.4 0.15 – 0.25 1.8 – 2.7 ≤ 0.15 0.8 – 1.4 ≤ 0.20 ≤ 0.25 ≤ 0.05 ≤ 0.15 zbytek

Normy

Použití

EN 2618A
WL 3.1924
TEMPER T351/T651/T851
DIN AlCu2Mg1,5Ni
 • Písty a tělo motoru
 • Výrobky nebo prvky vystavené vysokým provozním teplotám.