ALLOY 201

Czym jest Alloy 201

Alloy 201 nikiel

Alloy 201 to czysty nikiel techniczny o wysokiej plastyczności, dobrej przewodności cieplnej i wyjątkowej odporności na korozję. Materiał ten zapewnia dobrą odporność korozyjną w warunkach redukujących, np. w środowisku kwasu fluorowodorowego i kwasu solnego. W warunkach utleniających na powierzchni tworzy się ochronna warstwa tlenku, której materiał zawdzięcza swoją odporność na korozję w wodorotlenku sodu, chlorowodoru, bromu lub fluoru (postać sucha).
Alloy 201 wykazuje dobrą odporność na korozję naprężeniową w roztworach żrących zasad i roztworach zawierających chlor. Zaleca się stosowanie tego materiału w roztworach wodorotlenku sodu, w temperaturze pracy od ok. 300 do 450 ̊C w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia korozji międzykrystalicznej. Alloy 201 ma ograniczoną zawartość węgla do max. 0,025%.

Oznaczenie DINLC-Ni99
DIN Nr Werkstoff2.4068
VdTÜV345
BS3071/NA12, 3073/NA12, 3074/NA12, 3075/NA12, 3076/NA12
AMS5553
UNSN02201
DIN17740, 17750, 17751, 17752, 17753, 17754
ASTMB160, B161, B162, B163
ASMESB160, SB161, SB162, SB163

ZASTOSOWANIE

  • Inżynieria chemiczna i petrochemiczna, np. rury grzewcze, wiązki rur nagrzewnic i parowników w zakładach chemicznych produkujących wodorotlenek sodu
  • Elementy do urządzeń do produkcji soli, wymienniki ciepła, wirówki etc
  • W przemyśle spożywczym

OBRÓBKA CIEPLNA

  • Wyżarzanie: 700-850 ̊C
  • Wyżarzanie odprężające: 550-650 ̊C
  • Czas trwania obróbki: uzależniony od grubości półproduktu
  • Chłodzenie: Powietrze

SPAWANIE

Do spawania Alloy 201 używa się materiałów dopasowanych pod względem składu chemicznego. Materiały spawane powinny być w stanie wyżarzonym, odtłuszczone i wolne od zanieczyszczeń.

  • Elektrody: AWS A5.11 ENi-1
  • Drut: AWS A5.14 ERNi-1

FORMOWANIE

Alloy 201 można formować zarówno na zimno jak i gorąco. Przy formowaniu na zimno i odkształceniach większych niż 5% z powodu utwardzania się materiału i powstawania wewnętrznych naprężeń materiał po obróbce należy poddać wyżarzaniu. Formowanie na gorąco prowadzi się w temperaturze pomiędzy 1520 °C a 800 °C. Wszystkie materiały formowane, przed nagrzaniem powinny być oczyszczone z oleju, smaru, węgla, pozostałości zawierających siarkę i innych zanieczyszczeń. Jeśli nie da się zagwarantować braku siarki przy nagrzewaniu, należy przeprowadzać nagrzewanie w atmosferze utleniającej.

Skład chemiczny (% masy)
 CSiMnSCu
Max.0,020,250,350,010,25
 FeMgTiNi**
Min.99 
Max.0,40,150,1

** dopuszczalna zawartość Co max. 1%

Właściwości fizyczne
Temperatura topnienia1450 – 1445 [°C]
Gęstość*8900 [kg∙m-3]
Moduł elastyczności* (około)196 [GPa]
Ciepło właściwe*440 [J∙kg-1∙K -1]
Przewodność cieplna*76 [W∙m-1∙K -1]
Współczynnik rozszerzalności cieplnej 20 – 300 °C14,5×10-6 [K -1]
Opór właściwy*0,085 [Ω∙mm2∙m-1]

* w temperaturze pokojowej

Właściwości mechaniczne w temperaturze pokojowej
Forma produktuBlachy o grubości ≤ 50 mm, Pręty ≤ 250 mm ⌀, Odkuwki ≤ 150 mm ⌀
Rp 0,2 min [MPa]80
Rp 1,0 min [MPa]105
Rm min [MPa]340 – 540
A min [%]40
Właściwości mechaniczne w podwyższonej temperaturze
Forma produktuWartośćTemperatura
100°C200°C300°C400°C
Blachy o grubości ≤ 50 mmRp 0,2 min [MPa]70656055
Pręty ≤ 50 mm ⌀Rp 1,0 min [MPa]95908580
Odkuwki ≤ 150 mm ⌀Rm min [MPa]290275260240